Stockholm-Uppsala Fåravelsförening

suf

Rovdjurswebbinar 16 maj

Stockholm Uppsala Fåravelsförening har bjudit in alla medlemmar och genomfört ett webbinar kring rovdjursfrågan. Viltskadehandläggarna Mikael Fransson och Sebastian Olofsson på Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala var inbjudna talare. Deltagarna fick möjlighet att kommentera och ställa frågor.

Webbinarets innehåll var:

 • Aktuell information kring individer, familjer och revir av lodjur och varg i Stockholm och Uppsala län
 • Förebyggande åtgärder, olika stängsel och särskilda lösningar
 • Möjlighet till bidrag och konsultation från Länsstyrelsen
 • Vilken hjälp man kan få vid ett rovdjursangrepp
 • Möjlighet att ställa frågor

Länsstyrelsens viltskadehandläggare pointerade viljan till dialog och erbjudandet att komma ut till gårdar för konsultation av såväl permanenta som tillfälliga åtgärder. När ett rovdjursangrepp ändå sker finns jourhavande besiktningsmän tillgängliga för platsbesök. Det är viktigt att i samband med att ett angrepp skett vidta skyddande åtgärder då risken för ytterligare angrepp är som störst de närmsta dygnen.
Jourtelefon vid rovdjursangrepp:
Länsstyrelsen i Stockholm: 070-785 01 22
Länsstyrelsen i Uppsala: 010-223 32 24

I höst kommer Stockholm Uppsala Fåravelsförening erbjuda möjlighet att träffa Länsstyrelsens viltskadeanläggningar på någon fårgård för att på plats få tips och få möjlighet att se och diskutera olika praktiska lösningar. Uppgift om när och var kommer.

Ett stort tack till Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala för intressant föredrag och till deltagarna för intressanta frågor och inlägg.

SUF-bladet april 2022

Fokus för SUF-bladet denna gång är utbildning och information.

Rovdjurswebbinar 16 maj kl 1830

Stockholm Uppsala Fåravelsförening bjuder in sina medlemmar till information och samtal med
vilthandläggarna Mikael Fransson, Stockholms länsstyrelse och Sebastian Olofsson Uppsala
länsstyrelse vid ett Webbinar om rovdjur, måndag 16 maj kl 18.30

Innehåll i Webbinar:

 • Aktuell information kring revir och rovdjurssituationen i Stockholm och Uppsala län
 • Förebyggande åtgärder som fakta om stängsel
 • Möjlighet till bidrag och konsultation från Länsstyrelsen
 • Vilken hjälp man kan få vid ett rovdjursangrepp
 • Möjlighet att ställa frågor

Detta Webbinar är gratis.

Anmälan till anna.molgard@telia.com eller sticarwen@telia.com senast torsdag den 12 maj.
Efter att du anmält dig kommer en länk till mötet skickas till dig senast ett dygn innan mötet

Välkomna önskar rovdjursansvariga i Stockholm Uppsala Fåravelsförenings styrelse
Anna Mölgård och Carina Wenngren

Mer utbildning och information är på gång!

Styrelsens medlemmar håller på för fullt med att ta fram utbildning och information inom ämnena:

 • Avlivning vid akuta lägen
 • Klövhälsa och praktisk klövvård
 • Webbförsäljning för fårägare, digital träff.
 • En sund fårkropp, fokus på exteriören
 • SF Rovdjursvaka i september.

Kurserna annonseras på SUF facebooksida och i SUF-bladet. Vi arbetar för att flera av kurserna ska
kunna genomföras två gånger på olika platser i vårt stora distrikt.

Har du önskemål om kurs, hör av dig till någon i styrelsen.

Riksbedömning

Nu planeras det för fullt för riksbedömningen inom vårt distrikt. Eventuellt kommer det bli en annan
plats än tidigare, någonstans mer centralt inom vårt område för att öka möjligheterna för fler att
delta. Vi återkommer om det så snart det är fastställt.

27–28 augusti: Uppsala, Stockholm/Uppsala

Kontaktperson: Karolina Gahne, karolina.gahne@gmail.com, 073-968 30 86
Anmälan senast: 21/8

Vårhälsningar till er alla från SUF styrelse!

Suf-blad 2022

Suf-bladet april 2022 (pdf) ››
Suf-bladet februari 2022 (pdf) ››

Suf-blad 2021

Suf-bladet december 2021 (pdf) ››
Suf-bladet september nr 2 2021 (pdf) ››
Suf-bladet september 2021 (pdf) ››
Rovdjursinformation 2021 (pdf) ››

SUF på facebook

Vi har en facebook-sida som heter Stockholm Uppsala Fåravelsförening

På sidan lägger vi ut information om aktiviteter inom föreningen, tips om andra aktiviteter och läsvärt inom vårt distrikt.

Styrelse 2022

ORDFÖRANDE, UTBILDNINGSANSVARIG
Anna Alm Österunda
Mjölkebo 3
749 72 Fjärdhundra
070-207 29 15
karlberg_gard@telia.com

VICE ORDFÖRANDE
Karolina Gahne
Grän 131
755 96 Uppsala
073-968 30 86
karolina.gahne@gmail.com

SEKRETERARE
Marina Falk
Skällsta 21
743 91 Storvreta
070-496 80 38
marina.falk@hotmail.com

KASSÖR
Kristoffer Norén
Stenängen 10
741 94 Knivsta
072-006 08 15
kristoffernoren@gmail.com

ROVDJURSANSVARIG Stockholms län
Anna Mölgård
Rävsta 13
186 91 Vallentuna
076-122 98 94
anna.molgard@telia.com

ROVDJURSANSVARIG Uppsala län
Carina Wenngren
Läby – Österby 121
755 92 Uppsala
070 52 36 192
sticarwen@telia.com

AVELKONTAKTPERSON
Elin Skagervik
Tegvägen 13
175 53 Järfälla
070-573 00 33
Elin_Skagervik@hotmail.com

Föreningens Plusgironummer: Pg 61 79 94-9