Hur fungerar svensk viltförvaltning?

Några länkar som handlar om svensk viltförvaltning, hur den fungerar och vem som bestämmer vad: