Fakta om rovdjur

Det är snart val, ta chansen att prata med politiker på alla nivåer om de problem som rovdjuren för med sig och hur vår och våra djurs vardag påverkas.

Vi har här samlat fakta och underlag som kan vara till hjälp.

Informationsmaterial

Talespunkter/Q&A
Detta tycker SF om rovdjursförvaltningen
Bild som samlar fakta om RAS. Vad kostar det? Kan vi stänga in alla Sveriges får med RAS?
Stängsel till får – vad säger lagen och vad kostar det?
Om fårägares möjligheter att skydda sina djur från rovdjur
Jaktförordningens paragraf 28
Lamm i Sverige – kalla fakta om lammproduktionens möjligheter och svårigheter i A4-format
Fakta om svenska får och lamm
Råd vid mediakontakter
Viltskadecenters publikationer
Färsk forskningsrapport: Att leva nära stora rovdjur, RAPPORT 7005 från Naturvårdsverket

Frågor?

Kontakta gärna Gudrun eller Ulf som ansvarar för rovdjursfrågor.

Gudrun Haglund-Eriksson
0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Foto Karin Kristoffersson