Kvartetten satsar på ett nytt ullspinneri i Roslagen

Under hösten öppnar Rodens Ullbruk sina dörrar på Campusområdet i Norrtälje för att spinna garn av ull framför allt från fårgårdar i Norrtälje-, Östhammar-, Uppsala- och Stockholmsområdet.

”Intresset för stärkt självförsörjningsgrad i landet ökar och Rodens Ullbruk ska vara en del i kedjan som tillvaratar ull som riskerar att kasseras. Idag är det ca två års väntetid hos våra kollegor för att få sin ull spunnen”, berättar Annkristin Hult, en av fyra delägare och VD för spinneriet. ”Vi kommer i första hand att erbjuda lönspinning, en tjänst där vi spinner garn åt fårägare som lämnar in sin ull. Vi kommer även att ha en butik där vårt eget garn finns att köpa. Unika produkter i ull från ett får nära dig”

Anna Eriksson, även hon delägare, berättar hur idén väcktes med att starta ett spinneri. ”Jag hade just startat mitt företag där jag ska producera inredningsprodukter i garn från mina får på gården utanför
Östhammar. Vävstolarna stod redo, men väntetiden på garnet var för lång och situationen behövde en lösning”.

Efter samtal med Annkristin som arbetat med ullnäringsfrågor på nationell nivå, växte idén fram- Vi kan själva! Och nu, efter snart ett år av planering, är en spritt ny och modern maskinpark beställd från Italien, hittills den enda i sitt slag i Sverige.

Kunskapen, bland annat hos fårägare, om hur ullen ska tas tillvara är en viktig del i ullnäringskedjan. Anneli Eriksson, den tredje delägaren, har mångårig erfarenhet från bildningsområdet och av hur
rätt ull ska användas till rätt produkt. ”Rodens Ullbruk ska vara en kunskapsplattform för svensk ull med spinneriet som kärna. Vi kommer att erbjuda både fårägare och allmänhet fortbildningar, föreläsningar och kurser i våra lokaler”.

Rodens Ullbruk kommer att vara ett arbetsintegrerande socialt företag som erbjuder arbetsplatser för personer som har svårt att nå arbetsmarknaden. ”Rodens Ullbruk ska vara en trygg arbetsplats där en
känner sig delaktig i hela förädlingsprocessen från att sortera ull till färdigt garn”, säger IngMarie Ek, även hon delägare med erfarenhet från arbetsledning inom socialpsykiatrin. ”Maskinerna kommer i mars, vi kommer fram till dess att tvätta och sortera den ull vi får in”.

Sammantaget ser vi Rodens Ullbruk som en viktig del i de initiativ som idag tas på olika håll i landet för att öka tillvaratagandet av ull. I takt med att bl.a. transport- och råvarupriser ökar, måste vi se till att ha en mer närbelägen produktion som vi har kontroll över. Idag slängs ca 50% av den ull som produceras varje år. Rodens Ullbruk ska vara en del i strävan mot att ändra på detta. All ull behövs. All ull går att använda till något bra för oss alla. Rodens Ullbruk köper och spinner din ull.

KONTAKTUPPGIFTER:
Annkristin Hult, 076-7990017
www.rodensullbruk.se