Stärkt konkurrenskraft, ja tack

Regeringen tillsatte under början av 2023 en utredning för att stärka jordbrukets konkurrenskraft och värna djurskyddet där Elisabeth Nilsson utsågs till särskild utredare. Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2024.

SF har har under utredningens gång lämnat flera skriftliga inspel om behovet av ökad konkurrenskraft inom fårnäringen, vi deltog i en hearing i juni 2023, ett seminarium om innovationer inom lantbruket under hösten och bjöd denna vecka in Elisabeth Nilsson till en träff med Fåravelsförbundet.

I samband med att vi för några veckor sedan lämnade in skriftliga inspel till utredningen bjöd vi in utredaren till ett digitalt möte, för att diskutera fårnäringens situation och vad som behövs för stärkt konkurrenskraft inom vår näring. Mötet hölls den 20 februari och från utredningen deltog Elisabeth Nilsson och Erika Brendov, en av utredningens två sekreterare. Från SF deltog Gudrun, Jonas, Anna och Erica. Vi ägnade gemensamt dryga timmen åt att diskutera lönsamhetsutmaningar, regelförenklingar, detaljerade och svårtolkade regler och den rådande rovdjurssituationen. Detta är några exempel på områden där de som arbetar med utredningen gärna ville få mer information från oss i fårnäringen. Vi har också lyft ämnen som medlemmar hört av sig och önskat att vi ska ta upp. Det gäller till exempel reglerna för transporter av egna djur. Ett ämne som vi inte fick i tid för att få med i skrift, men som vi nu lyft är investeringstöden, där t ex avsaknad av enhetskostnader för lamm kraftigt fördyrar en investerinsstödsansökan jämfört med andra djurslag.

Att öka konkurrenskraften inom svensk fårnäring är en utmaning som kräver förändring inom en lång rad områden. Vårt sammanfattande budskap var att det är många olika faktorer som påverkar lönsamheten och som därmed behöver förändras. Regelförenklingar måste till, administrationen måste bli lägre osv. Detaljer om våra inspel kan du läsa i det material vi har skickat till utredningen, se länkar nedan. Vi förtydligade också, liksom vi tidigare gjort, att för att framtida förändringar som kan leda till stärkt konkurrenskraft ska få avsedd effekt, krävs också en förändrad rovdjurssituation. Möjligheten att få framföra fårnäringens specifika synpunkter till utredningen är viktigt för SF, och vi uppskattar mycket att vi fick utrymme för ett ”fårmöte”.

Text Erica Lindberg

Läs mer

Foto Thomas Eriksson