Kompletterande inspel från Svenska Fåravelsförbundet till utredningen om Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd, LI 2023:01

Datum: 2024-02-06
Mottagare: Regeringskansliet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Skriftliga synpunkter