Vårens kurser om stalljournal hålls i mars

Kursen om stalljournal vänder sig till dig som använder Elitlamm Avel & Produktion eller Elitlamm Fritid. Den passar både för dig som ännu inte startat Stalljournalen i ditt Elitlamm och för dig som startat men vill få en genomgång av hur du ska journalföra.

  • Tisdag 5 mars 19.30-20.30
  • Måndag 25 mars 19.30-20.30

Anmälan via Elitlamms hemsida

Bilden: In och ut från gården ska stalljournalföras. Foto Einar de Wit