Utredning om stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd

Datum: 2023-06-16
Mottagare: Regeringskansliet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna

Skriftliga synpunkter