Synpunkter från Svenska Fåravelsförbundet inför en uppdaterad Livsmedelsstrategi

Arbetet med den nya livsmedelsstrategin stretades upp den 7 februari 2023 med ett möte som SF deltog i. Därefter erbjöds vi att lämna skriftliga inspel, vilket vi nu har gjort. Våra skriftliga synpunkter kompletterar och förstärker lammspecifika delar, utöver de inspel som Elof Nilsson gjorde i samband med mötet och de inspel som LRF gjort under våren/försommaren.

Läs SFs skriftliga synpunkter till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet