Claudia Dillman, The Swedish wool broker, Edsbro 

En fårkollega och entreprenör som gjort mycket för oss, allt från vi som har liten till stor köttras eller lantrasbesättning. Med energi och kunskap fogar hon samman nätverk över hela FårSverige.

Nominerad av Stockholm-Uppsala Fåravelsförening 

Fårägare som värnar om den svenska ullen och dess användningsområde. 

The Swedish wool brokers hemsida

Motivering

En fårkollega och entreprenör som gjort mycket för oss, allt från vi som har liten till stor köttras eller lantrasbesättning. Med energi och kunskap fogar hon samman nätverk över hela FårSverige. I hennes engagemang som The Swedish wool broker utbildar hon fårägare med syfte att höja ullens värde och att det finns användningsområden för all sorts ull samt ökar förståelsen för hur fantastisk vår svenska ull är. 

Foto Sara Mac Key