Joakim Frank 

Joakim är en mycket god representant för skånsk och svensk lammproduktion! 

Nominerad av Skånes Fårintressenter 

Joakim Frank är en driven Lammproducent som började med 60 tackor 2012 och byggde då om ett gammalt outnyttjat grisstall på föräldragården. Han byggde sedan ett nytt rationellt stall 2017 som även utnyttjas sommartid till växtodlingen (inredningen åker ut) vilket gjort att han kunnat öka till 285 tackor. Fåren är finull/dorset som korsas med tung köttras. 

Joakim kombinerar lammproduktionen med växtodling för att nyttja synergier och optimera produktionen. Gården är självförsörjande på foder vilket gör företaget robust mot naturens svängningar. Fodret består av gräsensilage, majsensilage och gula ärtor samt bete på naturbeten och i framtiden även gräsfrövallar. Under året kommer ett gammalt stall rivas för att bygga ett nytt rationellt stall för lågdräktiga och tackor efter avvänjning. Byggnationen gör att han kan öka till 400 tackor. Det är full fart i detta lammföretag och då är det tur att även familjen kan hjälpa till vid arbetstoppar med lamning. 

Motivering

Joakim är Lantmästare och har tidigare jobbat inom foderindustrin och har en bra bas med sig in i företaget. Hans driv framåt och en nyfikenhet på förbättringar ger en produktion med välmående djur och slaktlamm av rätt kvalitet som når marknaden när efterfrågan är som störst. 

Joakim är en mycket god representant för skånsk och svensk lammproduktion!