23 nov 2014

Varg i Skandinavien och Finland – Slutrapport från inventering av varg vintern 2012-2013

Via Epsilon

Linn Svensson, Petter Wabakken, Ilpo Kojola, Erling Maartmann, Thomas H. Strømseth, Mikael Åkesson, Øystein Flagstad, Andreas Zetterberg
Högskolan i Hedmark
17 sep 2014

Fakta om varg

Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverket
17 sep 2014

Fakta om lodjur

Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverket
27 jun 2014

Varg i Skandinavien vintern 2013-2014 – Preliminär statusrapport

Hämta artikel

Linn Svensson, Mikael Åkesson m. fl.
Viltskadecenter, Ekologiinstitutionen, Sveriges Lantbruksuniversitet
6 jun 2014

Riktlinjer för beslut om skyddsjakt

Hämta pdf

Naturvårdsverket
18 feb 2014

Viltskadestatistik 2013

Via Viltskadecenter

Rapport från Viltskadecenter
26 mar 2013

Viltskadestatistik 2012

Hämta pdf

Rapport från Viltskadecenter
5 feb 2013

Dagbok från Ervalla

Vad innebär ett stort rovdjursangrepp när man lever av att föda upp djur? Hur klarar man den känslomässiga och ekonomiska pressen? Hur agerar våra myndigheter? Anette och Martin Skoog driver den gård med uppfödning av lamm och nöt som natten till den 3 november drabbades av Sveriges hittills största vargangrepp. Anette har sammnställt en dagbok från tiden efter vargangreppet, som har publicerats här på hemsidan. Läs Dagbok från Ervalla ››

Anette Skoog
10 mar 2012

Viltskadestatistik 2011

Via Viltskadecenter

Rapport från Viltskadecenter
9 feb 2012

Viltskadestatistik 2010

Via Viltskadecenter

Rapport från Viltskadecenter