Norge: Vakthundar och rovdjursdödade lamm

Sommaren 2015 genomfördes ett experiment med boskapsvaktande hundar och herde i en fårbesättning i Sollia. Försöket finansierades av Naturvernforbundet i Hedmark och syftet var att undersöka om intensiv övervakning under betessäsongen kan förebygga järvangrepp.

Innan järven återetablerade sig i betesmarker runt Rondane var det endast i undantagsfall som får försvann under betessäsongen. Normal förlust (naturlig dödlighet) i området uppskattades till 1,5 %, vilket är extremt lågt. Efter järvens återkomst på 80-talet har förlusterna legat på 15-30 %. Ett år hade man den extrema siffran 51 %.

En hel säsong med ständig övervakning, hur gick det?
Jo, en förlust av 53 % av lammen. Den extra övervakningen hade med andra ord inte någon effekt. Hur gick övervakningen då till? En slovakisk herde var ute i terrängen under praktiskt taget hela betessäsongen. Han hade med sig två slovakiska bevakningshundar, plus sin egen hund som är en husky/malamute-korsning.

Han var ute natt och dag och patrullerade området under hela sommaren och gjorde ett bra jobb! Dessutom var bonden själv ute flera gånger under betessäsongen. Detta hjälpte dåligt då fåren är spridda över flera kvadratkilometer i ett kuperat område med fjällbjörkskog.

Redan efter några veckor började attackerna. Åtta lamm hittades rivna i ett litet område, och angreppen fortsatte under hela sommaren. Det regnade kraftigt under början av säsongen, vilket ledde till att älvar och bäckar var översvämmade under flera veckor, och komplicerade hem-hämtning av får. Summan dödade djur blev därmed 53 %. En positiv effekt av övervakningen var att man fann döda lamm lite lättare än tidigare. Järven är en mästare på att gömma undan bytet, i rasbranter, på myrar och liknande platser. Detta leder till att det kan vara mycket svårt att dokumentera vem som dödat lammen.

Hela artikeln
I Sollia: Vokterhunder og lammetap ››