Bli medlem

Vad gör Svenska Fåravelsförbundet för dig?

Svenska Fåravelsförbundet (SF) är en rikstäckande branschorganisation med 24 länsföreningar spridda över hela landet. Ett tiotal rasföreningar är också anslutna till förbundet. Organisationen är fristående, opolitisk och ideell utan några personliga vinstintressen.

SF är erkänd avelsorganisation för samtliga fårraser i Sverige. Sedan det bildades 1917 har vi verkat för fåravelns främjande och lönsamhet och för en ökad avsättning för får- och lammkött, ull och skinn.

Vi bevakar fårägarnas intressen näringspolitiskt kring slaktfrågor och beslut från statliga myndigheter och riksdag. Vår målsättning är att det ska vara attraktivt och lönsamt att bedriva fårskötsel i hela Sverige med bra villkor för alla produktionsformer som kött, pälsskinn, ull och naturvård.

Elitlamm
Elitlamm är ett internetbaserat fårdataprogram för besättningar som vill ha ökad lönsamhet, god kontroll och stor säkerhet. Här har du möjlighet att samla all information om djuren i din besättning samt ta del av den utveckling som sker inom fårnäringen.

Djur registreras i den svenska härstamningskontrollen/avelsregistret genom Elitlamms avelsprogram Elitlamm Avel och Produktion eller Elitlamm Avel Mini.

24 länsföreningar
Som medlem i SF blir du också automatiskt medlem i din lokala fåravelsförening. De anordnar utbildningar, medlemsmöten, resor och temadagar kring får och lammproduktion. Distriktsföreningarnas styrelser bevakar medlemmarnas intressen lokalt.

Tidningen Fårskötsel
Som medlem får du tidningen Fårskötsel, Sveriges enda facktidskrift för fårägare och lammproducenter. I den kan du läsa om allt som har med får att göra. Avel, ekonomi, byggnader, utfodring, betesskötsel, fårens hälsovård, näringsbevakning och allt som rör avsättningen av fårets produkter. Dessutom får du tips om lokala arrangemang. Du får även praktiska tips som gör vardagen lättare, förbättrar din ekonomi och ökar glädjen i att vara fårägare!

Fårskötsel nr 3 2022 finns som provnummer i digitalt format. Läs den här!

Veckobrev
Varje fredag får medlemmar ett veckobrev med epost, där vi sammanfattar vad som hänt inom SF och lyfter aktuella frågor.

Fårpodden
SF ger ut podd om får. Den kan alla lyssna till, den finns via hemsidan och på många andra ställen där poddar finns.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften 760 kr är uppdelad enligt nedanstående:
Ej avdragsgill medlemsavgift 216 kr.
Distriktsavgift 75 kr.
Avdragsgill medlemsavgift 375 kr + moms 94 kr.

Om man blir ny medlem okt-dec så debiteras full avgift, men den gäller utöver årets sista månader också det kommande året.

Medlemskapet löper per kalenderår och medlemmar faktureras i början av året.

Medlemsavgiften gäller för en fysisk eller juridisk person.
Om mer än en i varje familj vill vara medlem så kan de bli familjemedlemmar, se nedan.

Familjemedlem
Om ni är fler i hushållet så kan de övriga bli familjemedlemmar. Dessa är som fullbetalande medlemmar förutom att de får inte ett eget exemplar av tidningen Fårskötsel.
Medlemskap för en familjemedlem kostar 125 kr.

Välkommen som medlem i Svenska Fåravelsförbundet!

Skicka ett meddelande till Åsa Holmström för att bli medlem.

Dessa uppgifter behöver vi:

  • Om du ska bli ordinarie medlem eller familjemedlem (när någon i familjen redan är ordinarie medlem)
  • Namn
  • Adress
  • Postnr
  • Ort
  • Telefon
  • Epostadress
  • Ev annan epostadress för faktura
  • Ev kampanjkod (om du fått ett erbjudande i samband med en kurs, mässa eller liknande)

När du betalar Svenska Fåravelsförbundets medlemsavgift godkänner du att vi behandlar och lagrar dina personuppgifter. Läs vår information om GDPR.

Våra annonsörer