#24 Fårpodden: Grovfoderspecial del 1, om bete och vallskörd

Betet och grovfodret är själva grunden för välmående djur och lönsam lammproduktion, men det finns mycket att lära om man ska bli riktigt bra på detta.

  • Gunnar Danielsson är en av landets kunnigaste när det gäller bete och odling av vall, han har producerat lamm under 40 år och har koll på vad som händer i de stora fårländerna. Här berättar han varför det är allt annat än enkelt att hålla sina får och lamm med ett perfekt bete under hela växtsäsongen, men också hur man gör för att att lyckas med betet och producera beteskött.
  • Johan Lagerholm är växtodlingsrådgivare och fårbonde, han går igenom vad vi behöver tänka på för att lyckas med ensilageskörden, antingen man kör själv eller lejer in skörden.

Länkar

THE Q-GRAZE MANUAL
Olssons frö
Växtråd
Kunskapsbasen om bete
Kunskapsbasen om vall
Kunskapsbasen om grovfoder
#16 Fårpodden om parasiter, resistenta parasiter och betesplanering
#3 Fårpodden om att få lammen klara på bete
#14 Fårpodden: Stängsel till får