#16 Fårpodden om parasiter, resistenta parasiter och betesplanering

Strategier för parasitkontroll är något som alla fårägare behöver ha. Olika betesstrategier är ett sätt att hålla parasiter i schack, men effektiva avmaskningsmedel är fortfarande en förutsättning för framgångsrik parasitbekämpning, det gäller båda stora och små besättningar. Men vad händer om parasiter blir resistenta mot de avmaskningsmedel vi har tillgång till?

  • Titti intervjuar Katarina Gustafsson och Johan Höglund, Sveriges främsta experter på fårens parasiter, för att få reda på så mycket som möjligt om resistensläget i Sverige och hur man skyddar sin besättning.
  • Vi får hjälp med betesplanering där målet är att utnyttja sina beten effektivt och strategiskt, så att djuren växer och mår bra. Einar intervjuar lammrådgivare Titti Strömne.

Länkar

Resistenta parasiter – de finns i Sverige idag (kom-ihåg-lista med länkar)

Parasiter i Gård & Djurhälsans kunskapsbank

KarantänsrådNationell strategi mot anthelmintikaresistens

Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning

Juridiska och ekonomiska konsekvenser med resistenta parasiter vid köp/försäljning

Film om avmaskning

Film om att ta träckprov

Fårpodden om semin

Fårpodden om smittskydd

Kontakta gärna Fårpoddens redaktion, hälsar AnnaEinar och Titti.