SLU leder europeisk forskning om djurvälfärd

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har fått i uppdrag av EU-kommissionen att driva och leda ett nytt europeiskt referenscenter för djurvälfärd inriktat på idisslare och hästdjur. Arbetet kommer ske tillsammans med flera andra europeiska länder.
Syftet med det nya referenscentrumet är bland annat att förbättra tillämpningen av EU:s djurskyddslagstiftning samt stödja medlemsländerna i deras offentliga kontroller på djurvälfärdsområdet.
Läs mer
Jordbruksaktuellt: SLU leder europisk forskning om djurvälfärd ››