#25 Fårpodden: Grovfoderspecial del 2, om skötsel av vallar och beten

Utan grovfoder inga får, det är helt enkelt en grundförutsättning för välmående djur och lönsam produktion. Detta avsnitt handlar om odling och skötsel av vallar och beten, och om den viktiga cirkulationen av näring på fårgården.

Spetsa öronen, här får vi lära oss hur man gör. Mycket fakta, både för fårbonden som vill odla intensivt och för den som strävar efter att hålla sina vallar i form över en längre tid.

  • Johan Lagerholm är växtodlingsrådgivare, växtodlare och lammproducent som förespråkar en intensiv vallproduktion med hög produktion och jämn kvalitet som grund för en god lönsamhet. Han och Titti diskuterar valletablering, sortval, reparation av skadade vallar och en del annat.
  • Tomas Olsson på Norrby Gård är en av landets största lammproducenter och merparten av lammen föds upp på bete. Här handlar det om grundläggande växtodling och det är Einar som intervjuar.
  • Gunnar Danielsson kallas ofta gräs-guru och det är en titel han förtjänat genom decennier av nyfikenhet, lammproduktion och rådgivning. Han lyfter ständigt betets betydelse och vill hjälpa oss att bli bättre på att föda upp lamm på bete. Anna får en grundkurs i gödsling, näringscirkulation och skötsel av beten och vallar, och vad som krävs om man vill jobba med långliggande vallar.

Välkommen till Fårpodden!

Länkar

Växtråd
Olssons frö
Kunskapsbasen om bete
Kunskapsbasen om vall
Kunskapsbasen om grovfoder

Kontakta gärna Fårpoddens redaktion, hälsar AnnaEinar och Titti.

Fårpodden finns också på SoundcloudiTunes och andra ställen där poddar finns.