29 maj 2010

Vad betyder tidigt skördat vallfoder

Artikel

Annika Arnesson, Jesper Eggertsen, Elisabeth Nadeau
Fårskötsel nr 6
21 maj 2010

Suffolkdagen gav nyttiga tips till alla köttrasuppfödare

Artikel

Samarbetsprojekt
SLU, Hushållningssällskapet, Växa, Skåne semin, Lantmännen, Arla m.fl.
26 apr 2010

Sortval i ekologisk vallodling 2004-2009

Via Epsilon

Magnus A. Halling
VPE, SLU
21 aug 2009

Ensilering påverkar inte grödans fettsyrasammansättning

Via Epsilon

Katarina Arvidsson
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
22 jun 2009

SLU testar bredspridning

Artikel

Einar de Wit
Fårskötsel, nr 3
22 jun 2009

Gör rundbalsensilage av högsta kvalitet

Artikel

Einar de Wit
Fårskötsel, nr 3
23 jun 2008

Bredspridning gav bättre ensilagekvalitet i Svenska vallbrev nr 3

Artikel via Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Publikationer

Rolf Spörndly
Svenska Vallföreningen
23 jun 2008

Snabb förtorkning ger bra ensilage. Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, nr 1

Via Epsilon, SLU

Harry Eriksson
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
22 jun 2008

De vanligaste grässorterna

Artikel

Gunnar Danielsson
Fårskötsel, nr 3
22 jun 2008

Vallåret 2008, problem eller möjligheter?

Artikel

Gunnar Danielsson
Fårskötsel, nr 3