Småskalig förädling

Ansvariga småskalig förädling (mathantverk/köttförädling/ull/skinn)

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Våra annonsörer