Exceptionell råvara bjuder in till utvecklingsmöten mellan kockar och producenter

Den 10 maj Lamm/Får
Plats: Stockholm

Exceptionell råvaras utvecklingsmöten är öppna för alla producenter som vill få feedback på sina råvaror
av professionella kockar och utveckla sina produkter, bygga nätverk och skapa nya affärsmöjligheter.

Exceptionell råvara ser en stor potential för fårkött och hoppas att fler lamm- och fårproducenter hittar till utvecklingsmötena. Läs längre ner om Smakmötet 2021 där en finullstacka sopade mattan med de andra djurslagen.

Anmälan: www.exceptionellravara.se

Frågor om mötena? Maila info@exceptionellravara.se
Samarbetspartners: Martin & Servera, Lantbrukarnas Riksförbund, KLS Ugglarps, Svenskt Kött och Axfoundation

Mer info i inbjudan

Den övre bilden är från Smakmötet 2021

Där utses vilka råvaror som får utmärkelsen Exceptionell Råvara. Under en dag provas råvaror av en stor grupp kockar. Varje bidrag poängsätts utifrån givna kriterier. Kockarna bedömer köttets utseende, mörhet, saftighet, konsistens och smak. Det är antalet poäng som avgör om en råvara blir exceptionell, ingen placering sker mellan de olika bidragen. Målet för uppfödarna är att nåminst 35 poäng och få klassningen ”Exceptionell råvara”. På senaste Smakmötet i oktober 2021 deltog 37 råvaror från tjugotalet svenska regionala producenter varav 16 fick utmärkelsen Exceptionell Råvara.

En 5-årig finullstacka uppfödd av Ingeli Ivansson från Rockneby fick över 40 p, vilket var det högst bedömda köttet alla kategorier. Foto: Claes Lövgren