Möjlighet för alla fårägare till kostnadsfri rådgivning vid CODD-misstanke under 2022

Klövkontrollen har fått medel från Jordbruksverket för att under 2022 kunna erbjuda kostnadsfri rådgivning till alla fårbesättningar med misstänkta klövförändringar. Rådgivningen kan ske antingen via telefon eller digitalt och efter bedömning görs vid behov också besök i besättningen. Vid konstaterad CODD finns möjlighet till slaktbidrag.

Gård & Djurhälsans veterinärer finns tillgängliga alla vardagar mellan kl 9-12 och 13–15 på tel. 0771-21 65 00.

Läs mer om CODD och fårklövar.

Kontaktperson Ulrika König, djurhälsoveterinär, ansvarig för Klövkontrollen
Tel. 018-68 28 86, Mobil: 073-068 35 02
ulrika.konig@gardochdjurhalsan.se