Intruktionsfilmer om att stycka och sortera lamm

Eldrimner har producerat tre detaljerade instruktionsfilmer om styckning och sortering för charkuteriförädling.

Niklas Sundström visar steg för steg hela vägen från slaktkropp, grovstyckning, urbening, detalj- och finstyckning. Till sist visas sortering av köttråvaran inför chakuteriförädling med genomgång, förklaringar och förslag på användning av de olika kött- och fettsorteringarna.

Provklipp och länk till beställningsformulär på Eldrimners hemsida.