Studieresa småskalig slakt – mellersta och norra Sverige

3–5 oktober, arrangeras av Eldrimner

En resa för dig som funderar på att bygga ett småskaligt slakteri. Oavsett hur långt du kommit i planeringen, och oavsett vilka djurslag du vill kunna ta hand om, får du här tillfälle att samla intryck, ställa frågor, ta del av andras erfarenheter och få en bättre grund för avvägningar samt inspiration till det egna projektet. Vi kommer att göra studiebesök på olika slakterier som antingen enbart slaktar gårdens egna djur, legoslaktar åt andra, gör både eller fungerar även som vilthanteringsanläggning. I vissa fall kommer det finnas charklokal, butik eller annat spännande att se utöver själva slakteriet. Information om den aktuella lagändringen gällande slakt på härkomstgård ingår.

Läs mer och anmälan via Eldrimners hemsida.