Djurskydd livet ut – avlivning och slakt i fokus på Djurskyddskonferensen

Den 15 november 2022 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd en konferens med temat ”Djurskyddet och döden”. Företrädare för ansvariga myndigheter, forskare, veterinärer och branschrepresentanter kommer bland annat att tala om:

  • Avlivning: hur och när är det dags att säga hej då?
  • Vad säger djurskyddslagen om döden?
  • Försöksdjur – måste alla försöksdjur avlivas, eller kan de omplaceras?
  • EU och Sverige kommer att få nya slaktregler – vad innebär det? Hur säkrar vi djurskyddet?
  • Hur jobbar slakterierna med djurskyddet?
  • Hur fasar vi ut koldioxidbedövningen på gris och fisk?

Konferensen kommer att vara digital och är öppen för alla. Läs mer här.