Flyttbara gårdsslakterier för lamm utvecklas i nytt projekt

En artikel om EIP-projektet som jobbar med att ta fram en prototyp som ska resultera i ett modulbaserat gårdsslakteri. Projektet är i sin slutfas, SF deltar som bollplank. Artikeln ger en bra bild av projektet och vad man i framtiden vill erbjuda blivande gårdsslaktare.

Grundtanken med EIP-projektet (Europeiska Innovationspartnerskapet) är att lammproducenter ska kunna få hjälp med att bygga upp en slakteriverksamhet hemma på den egna gården. Det handlar både om själva byggnaden och allt som hör till med mottagningsstall, styckningsrum, kylrum, veterinärutrymme, personalrum och så vidare, men också om kunskapen som krävs för att ta sig igenom alla nödvändiga tillståndsprocesser.

Jordbruksaktuellt: Flyttbara gårdsslakterier för lamm utvecklas i nytt projekt