Eldrimner sänker tillfälligt kursavgifterna

Många mathantverkare vittnar om en ansträngd ekonomisk situation och Eldrimner sänker därför tillfälligt kursavgifterna under våren 2023 med 20 procent.

Läs mer på Eldrimners hemsida.