Hållbar ekonomistyrning och arbetsledning i lantbruksföretaget

En unik distansutbildningsmöjlighet med erfarenhetsutbyte mellan lantbrukare och individuellt stöd av kunniga rådgivare erbjuds inom ramen för Yrkeshögskolan med start från och med 12 december.

Utbildningen är gratis och berättigar även till CSN motsvarande 13 veckors heltidsstudier. Ett formellt utbildningsintyg för godkända kurser utfärdas och synliggör din formella kompetens på yrkeshögskolenivå.

Utbildningen går på halvfart och till 100 % på distans samt distribueras via nätet på en lärplattform. Regelbundna tematräffar för dialog online med andra på utbildningen och fördjupning inom olika områden ingår, liksom stöd och individuell kontakt med kursansvariga rådgivare. Detta ger stor flexibilitet, god åtkomst både i tid och rum och möjlighet till individuell anpassning och egna frågor. I praktiken kan du både genomföra utbildningen snabbare eller vid behov under längre tid. Du som är behörig och antas kan även välja att ta del av endast de delar som passar och intresserar just Dig allra mest.

Begränsat antal platser. Läs mer i informationsbladet.

Ansök via länk på Forslundagymnasiets skolwebb.