Är kött bra för oss, och för Sverige?

De Nordiska näringsrekommendationerna, NNR, uppdateras för att ta höjd för miljömässig hållbarhet. Nyligen presenterades förslaget på ett kapitel om kött och köttprodukter. Men är kött bra för oss och har köttet någon roll att spela i ett cirkulärt kretslopp och när våra egna och jordens resurser behöver ge oss så mycket näring som möjligt?

De Nordiska näringsrekommendationerna, NNR – de nuvarande rekommendationerna är från 2012 – beskriver hur mycket näringsämnen och energi vi behöver för att må bra, och lyfter fram helheten i kost och fysisk aktivitet. Fram till sommaren 2023 ses de befintliga rekommendationerna över och nyligen presenterades utkastet på ett kapitel om kött och köttprodukter.

Svenskt Kött har skrivit en artikel som tittar på dessa frågor, missa inte den.

Politiker, skolor och äldreomsorg kommer att ta spjärn mot de Nordiska näringsrekommendationerna, och rekommendationerna kokas ned till våra nationella kostråd. Utifrån det som är känt om näringsämnen och biotillgänglighet idag anser Svenskt Kött att NNR-kapitlet om kött och köttprodukter behöver vara tydligt med alla de fördelar som finns med en blandad kost, men också med den betydelse som djuren har för en hållbar och cirkulär livsmedelsförsörjning i Norden. Allt hänger ihop.

Vad tycker du?
Alla som vill kan lämna synpunkter på utkasten till NNR-kapitel. Sista dag är 29 november.

Här kan du tycka till om kapitlet om kött och köttprodukter

Det finns många anledningar till att vi behöver bli fler som pratar ännu mer om både näringsinnehållet i den mat vi väljer, för oss själva och andra, men också om kroppens möjligheter att ta upp näringen – ett livsmedels så kallade biotillgänglighet. Foto Pixabay