Poll Merino

Poll Merino har avlats med målet om rätt balans mellan ull- och köttproduktion. Det är ett allroundfår av ”Easy Care-typ”, det vill säga härdiga och robusta.

Källor:
Swedish Poll Merino Association
Avelsprogram för Poll Merino

Poll betyder hornlös. Det händer dock ibland att baggar får horn. Man har även avlat bort överflödig hud som kan vara ett problem hos klassisk Merino. Ullen finns i alla typer från ultrafine wool till strong wool.

De blir tidigt könsmogna och har hög fertilitet, tackan har goda modersegenskaper. Det är produktiva får med hög tillväxt och som levererar hög ullvikt trots färre hudveck än traditionell Merino. Poll Merino behöver inte heller utsättas för mulesing eller svanskupering då de är mindre utsatta för fluglarvsangrepp.

Historia

Idén om att bilda en hornlös Merino började utvecklas i Australien under tidigt 1800-tal. Alexander Riley var den första uppfödare som använde en hornlös bagge med tanke att etablera en hornlös Merinobesättning.

Recessiva hornlösa gener tror man har funnits bland Merino i många år då det ibland föddes hornlösa bagglamm från två föräldrar med horn, dessa baggar kallade man ”sports”. Utvalda hornlösa baggar betäckte sedan merinotackor med anlag för hornlöshet. Resultatet blev rasen Poll Merino – renrasiga Merino men utan horn.

Boonoke Poll Merino Stud etablerades 1934 av Otway Falkiner. Han observerade att av totalt nästan 9000 Boonoke-baggar var 13 stycken så kallade sports utan horn. Av dessa valde han ut 8 baggar som höll mycket god rastyp, bortsett från att de var hornlösa, för avel. Året efter betäckte dessa baggar 400 utvalda tackor. Falkiner såg positiva egenskaper i avkommorna; de blev könsmogna tidigare, de var inte lika benägna för fluglarvsangrepp på huvudet, de hade lättare att ta sig fram för att söka föda när de slapp bära på 7-8 kg hornvikt och de slapp fastna i stängsel och buskar med hornen. Sammanfattningsvis ett mer lättskött får.

Poll Merino Breeders Association bildades i Austrralien 1956 och Otway Falkiners besättning Boonoke registrerades som Poll flock no 1, denna besättning finns än i dag registrerad.

Eftersom urvalet och utvecklingen av Poll Merino till stor del skett på besättningsnivå, är denna typ av Merino spridd över hela Australien och finns representerad inom alla blodslinjer av Merino, dvs fine, medium och strong-wool (ull).

Avelsmål

Den svenska avelns syfte är att förvalta rasen Poll Merino efter den australiska rasstandarden samt förbättra rasen med avseende på anpassning till de svenska förhållandena.

Målet är att fortsätta avelsarbetet mot en lönsam ullproduktion, anpassad för svenska förhållanden. Vi har som syfte att främja rasens utveckling i Sverige genom att på ett målinriktat och ansvarsfullt sätt föra framåt avelsarbetet för sunda djur.

Särskild vikt kommer att läggas på:

  • Hög ullavkastning
  • Jämn ullkvalité
  • Hög fruktsamhet
  • Goda modersegenskaper
  • Livskraftiga, funktionsdugliga lamm
  • Bra foderutnyttjande
  • Bra tillväxt
  • God funktionell exteriör

Foto Kicki Landström