Shropshire

Shropshire är en av de äldsta registrerade raserna i Storbritannien som utvecklades i början av 1800-talet av bönder i Shropshire och West Midlands. Shropshire är en ras med tre olika användnings-områden där kött- och ullproduktion kompletteras av att rasen fungerar väl som betesdjur i planteringar, då den anses vara ointresserad av att beta träd.

Foto ovan Carmen Struvert

Källa:
Avelsprogram för Shropshire

Shropshire introducerades i Sverige redan under början av 1900-talet och är en av våra äldsta importerade raser.

Shropshire är en medelstor ras där tackorna väger 65-80 kg medan baggarna väger 100-120 kg. Shropshire är vita med finfibrig elastisk ull, som inte tovar. Endast nos och en mindre del av benen är ullfria och genomgående svarta eller bruna. Djuren är lugna, lätthanterade, mycket tysta djur med stark flockinstinkt. Tackorna brunstar större delen av året. Shropshirefår används i stor utsträckning i hela Storbritannien och Europa för att kontrollera gräs och örter i barrträdsplantager, fruktträdgårdar och bland andra lövträd.

Foto Elin Andheim

Rasen kännetecknas av snabb tillväxt med utmärkta slaktkroppsegenskaper. Shropshires kan användas renrasiga för slaktlammsproduktion men används också som faderras i korsningslammproduktion, för att uppnå snabbväxande lamm med låg fettansättning. Som mödrar är Shropshires fogliga med god mjölkproduktion och föder upp tvillinglamm med lätthet. Lammen har god tillväxt i förhållande till rasens storlek vilket ger tidig slaktmognad. Då rasen är lämplig för tidig avvänjning (vid 6-8 veckor gamla lamm) skapas utrymme för fler modertackor per hektar och foderförbrukningen för underhållsvikt av vuxna djur är låg.

Foto Elin Andheim