Suffolk

Suffolkfår används i första hand till köttproduktion och gärna i korsningsproduktion med andra raser. Rasen har ett lugnt men levande temperament och utpräglad flockinstinkt.

Källor:
Svenska Suffolkföreningen
Avelsprogram för Suffolk

Suffolkrasen avlades fram i Bury St. Edmonds området i grevskapet Suffolk i östra England genom korsning av Norfolk Horn tackor och Southdown baggar, och gick i begynnelsen under namnet Southdown Norfolk eller ” Black Faces”. De första renrasiga suffolk besättningarna återfanns just i suffolk, den äldsta etablerades omkring 1810. Rasen visades för första gången på utställning år 1859 vid the Suffolk Show.

Rasbeskrivning

Ett harmoniskt och stort får, tackor väger mellan 80-100 kg. Baggen mellan 120-140 kg. Mankhöjd tackor 65-75 cm och baggar 75-85 cm. Rygglängden på tackor 85-95 cm och baggar 95-100 cm. Ullen är beige med finhet på 54-58 micron och en stapellängd på 8-10 cm. Ullfria partier är blanksvarta. Huvud och ben är ullfria. Huvudet är smalt och har en vacker resning. Svansen är lång, ner till hasorna och ullbeklädd. Näsryggen är lätt konvex, öronen är stora, hängande med svag böjd i spetsen

Foto Einar de Wit

Avelsmål

Suffolkfåret

 • Bör vara en aktiva betessökare.
 • Bör ha ett lugnt temperament.
 • Bör ha utpräglad flockinstinkt vid hantering.
 • Bör vara ett funktionellt, effektivt, hållbart och lönsamt djur.

Tackan

 • Bör vid 1 års ålder kunna producera 1 lamm, vid 2-8 års ålder 2 lamm.
 • Bör kunna komma i brunst under perioden juli-januari.
 • Bör vara robust, kunna lamma utan assistans och ge livskraftiga lamm med stark sugreflex.
 • Bör ha goda modersegenskaper och stimulera lammet att dia inom en timme efter födelsen.
 • Bör ha god aptit och hög foderupptagsförmåga. Hon ska kunna både lagra och snabbt kunna ta i anspråk sina fettreserver, vilket gör att hennes vikt kan variera upp till 20 procent utan att någon ämnesomsättningssjukdom föreligger.
 • Bör ge mjölk som resulterar i en vikt på 300-500g/dag hos tvillinglamm.

Baggen

 • Bör ha stark betäckningsdrift, vara fertil och ge lamm som uppfyller nämnda mål.

Lammet

 • Bör efter avvänjning ha en tillväxt på bete på 300-500g/dag.
 • Bör vara könsmoget när det väger hälften av vuxenvikten eller vid max 8 månaders ålder.
 • Bör ha en slaktkropp i intervallet 20-26 kg och ett ryggmuskeldjup på minst 30 mm och då klassas minst U enligt EUROP-skalan utan fettavdrag.

Foto ovan och överst Kicki Landström