Texel

Svensk Texel är ett medelstort vitt får utan ull på huvud och ben. Mule och klövar skall vara svarta. Det är ett lugnt och tillitsfullt får, som är lätt att hantera på bete och i stall. Mindre avvikelser kan accepteras, så länge djuren visar sig harmoniska och väl-utvecklade med tanke på muskulatur. Som helhet skall djuret vara ett lagom långt, elegant djur med bra rörelser och utan överflödigt fett.

Källor:
Svensk Texelförening
Avelsprogram för Texel

Texelrasen är den största köttrasen i Sverige. Populationsstorleken utgörs av ca 1 600 tackor (källa Elitlamm 2022) som använts i renrasavel, och producerat drygt 2 500 lamm. Ytterligare ca 300 renrasiga tackor som under 2022 användes i korsningsavel, utgör också grund för den genetiska basen av rasen Texel i Sverige. Under 2022 fanns ca 260 renrasiga baggar i Sverige som var registrerade i Elitlamm och använda i avel.

Texelrasen har sitt ursprung på ön Texel i Holland, där den framkorsades av olika lantraser. Några av de här lantraserna var mycket härdiga djur, vana att gå ute året om. Dessa egenskaper märks fortfarande, då dagens Texelfår är mycket härdiga djur.

Texelfåret är tillitsfullt och de blir väldigt tama när man handskas med dem. Det är förmodligen en av de lättaste raserna att stängsla in och verkligen hålla innanför stängslet. Texelfåret har genom urval för god foderomvandling blivit en av världens bästa foderomvandlare. Detta ses i de allra flesta jämförelser mellan Texel och andra köttraser.

Lamm efter Texelbagge har hög tillväxt, når hög mönstringsvikt vid låg ålder och har bra kroppsform. Det är därför texelbaggar används på så stor andel av tackorna i slaktlammsproduktionen. I ren rasaveln bidrar Texeltackornas goda moders egenskaper och höga mjölk-produktion till en hög lammtillväxt både på stall och under betesperiod.

Foto ovan Pixabay, övriga bilder Einar de Wit

Särskilda avvikelser på färgen för Blå Texel:
▪ Huvudet: skall vara blå/grå med ett “H” av vitt hår över näsan.
▪ Benen: skall vara blå/grå med enstaka vita hår (melerad).
▪ Klövarna: skall vara svarta.
▪ Ullen: skall vara varierande mellan ljus och mörk blå/grå. Vita
fläckar får inte förekomma.