Oxford Down

Oxford Down är ett köttfår som framavlats för de öppna markerna i England och har utvecklats till en av de största och tyngsta fårraserna som finns i dag. Det är en lugn och tålig ras som är lätt att hägna in och att arbeta med. Oxford Downs lugna och skonsamma betessök har visat sig passa svenska förhållande bra, för såväl ängs- som skogsbete.

Foto ovan Eleonor Jokela

Källor:
Oxford Downföreningen
Avelsprogram för Oxford Down

Oxford Down kommer ursprungligen från Storbritannien där rasen utvecklats sedan tidigt 1800-tal. Avelsmålet var redan då att få fram ett lönsamt djur med ett magert kött, god smak och acceptabelt pris. De första djuren exporterades till USA 1853 och därefter även till Syd- och Nordamerika, Sydafrika, Ryssland och ett flertal europiska länder. De första Oxford Down fåren importerades till Sverige 1863. Senare importer från framför allt England och Danmark har förstärkt rasen.

I Elitlamm Avel, stamboken, finns 18 registrerade besättningar med totalt drygt 250 djur. Djuren är populära hos nya uppfödare då de är både lugna och lättfödda.

Ovan en ung Oxford Downtacka, foto Britta Wendelius.

Avelsmål och rasbeskrivning

Aveln bedrivs dels för att bevara och förbättra rasen i Sverige, dels för att bidra till ökad köttkvalité genom att tillhandahålla lugna och för köttproduktion bra djur. Det övergripande avelsmålet är att säkra rasens existens i Sverige och bidra till ökad svensk lammproduktion. Vidare planeras import av livdjur för att bredda avelsbasen i Sverige.

Oxford Down är en köttproducerande ras, utan horn och med ett lugnt och lätthanterligt temperament och utan rasbundna sjukdomar.

Helhetsintrycket av rasen skall ge ett harmoniskt intryck och tyda på kraft men inte klumpighet. Baggen skall vara betydligt större än den feminina tackan.

Kroppen skall vara rektangulär med en lång, rak, bred och stark rygg som avslutats med ett brett och välfyllt kors. Framdelen skall vara kraftfull med en djup välutvecklad bröstkorg och det ska vara en bra bredd mellan skuldrorna och som är väl tillrättalagda.

Huvudet skall sitta på en kort, väl ansatt hals med god resning samt ge ett vaket intryck.

Öronen är medelstora och horisontellt ansatta.

Benen skall vara kraftiga, välvinklade och väl åtskilda, samt ge ett stadigt intryck åt kroppen. Låren skall vara djupa, runda och välfyllda.

Vikten för baggen ligger mellan 130-200 kg, och för tackan mellan 85-105 kg. Tackorna får i genomsnitt ca 2,0 lamm per år, med undantag för tackor som lammar för första gången som oftast får ett lamm. Lammvikten vid 110 dagar är ca 50 kg.

Ullen skall vara tät, riklig och finfibrig med väl markerade ullstolpar och den ska täcka det mesta av kroppen. För mycket ull framför ögonen är ej önskvärt. Öronen har mindre med ull.

Färgen är vit utan svarta eller mörka fläckar. Huvud, öron och ben varierar i färg från mörkt grå till brunsvart. Nos, läppar och klövar skall vara svarta.

Köttet är av utmärkt kvalitet, ullen har flera användningsområden och de beredda skinnen är täta och väl isolerande.