Dorper och Vit Dorper

Dorpern är härdig och anpassningsbar och klarar sig bra även på magra marker tack vare att den är en synnerligen god grovfoderomvandlare. Tackan har mycket goda modersegenskaper, brunstar utanför normal säsong, har hög fertilitet för att vara ett köttrasfår och hon kan föda tre kullar på två år.

Källor:
Svenska Dorperföreningen
Avelsprogram för Dorper och Vit Dorper

Dorperrasen utvecklades på 30- och 40-talet av Sydafrikanska Jordbruksministeriet när de korsade Dorset Horn baggar med Blackhead Persian tackor, som är ett fetsvansfår. Efter första världskriget ökade intresset i Sydafrika för att korsa inhemska raser som Blackhead Persian och Merino med olika brittiska köttraser. Exakt vad som satte igång planen på att ta fram en ny ras är oklart, men marknaden för kött och ull svajade efter depressionen och önskemål om att kunna exportera kött blev intressant. Fetsvansade får ville den brittiska marknaden inte ha, de efterfrågade djur med bra kroppar och välutvecklade muskler. Det fanns därför ett behov i Sydafrika att utveckla ett nytt, tåligt och snabbväxande får som producerade lamm med fina slaktkroppar utan fettdepåer.

Pälsen består av en blandning av ull och hår och ömsas spontant. Skinnet är ansett som bland de bästa i världen, mjukt och slätt, men också mycket slitstarkt.

Rasstandarden för Dorper och Vit Dorper är samma förutom färgen, men de hålls som två skilda raser med egna stamböcker. Korsning mellan de båda raserna resulterar i en korsningsavkomma som inte kan stambokföras som renrasig då de i grunden är avlade som två skilda raser. Dorper och Vit Dorper bedöms enligt en standard som kallas ”The breed standard of excellence”, som är framtagen av The Dorper Sheep Breeders Society of South Africa. Bedömningen utförs av en för rasen särskilt utbildad domare. Avsikten med denna standard är att bedöma djurets kropp och rasspecifika egenskaper för att därigenom välja ut lämpliga djur för avel.

Dorper och Vit Dorper introducerades i Sverige i januari 2010 via erembrytransfer från Kanadensiska djur. Därefter har import av embryon skett årligen från 2019 med nya blodslinjer från Australien. Samtliga embryon som tagits till Sverige härstammar från Sydafrikanska blodslinjer. Sydafrika, Kanada, Australien och även Sverige har stängda stamböcker. Svenska Dorperföreningen (SDF) bildades år 2013.

Foto samtliga bilder Kicki Landström