Dorset

Dorset är ett medelstort köttrasfår med förmåga att brunsta året runt. Dorset används ofta som en av två eller flera raser i produktion av korsningslamm slaktade under årets första halvår.

Källa:
Svenska Fåravelsförbundet
Avelsprogram för Dorset

Dorset är en gammal engelsk fårras. Ursprungligen Dorset Horn som finns registrerad i stambok sedan 1892. Rasen fick snabbt gott rykte om sig i världen och australiensarna fick upp ögonen för Dorset Horn och korsade in dem i sina raser. Med deras vidsträckta betesmarker och extensiva skötsel så var det lämpligt att avla bort hornen på djuren och så kom Polled Dorset till. I mitten på 1950-talet importerade den brittiske Dorset-uppfödaren ”Bunny” Lenthall två kulliga Dorsetbaggar från Australien, britterna blev imponerade av dem och idag är Polled Dorset överlägset vanligast. Den svenska Dorsetstammen bygger framförallt på djur från Danmark och Nya Zeeland.

Kännetecken för Dorset är lång kropp, väl musklad rygg och ull i ansikte, på ben och på svans. Dorset har vit, medelgrov ull, vitt huvud och skär nos.

Foto Einar de Wit

Dorsettackor har hög mjölkavkastning i början av laktationen och är lämpliga för att producera lamm som slaktas vid 10-12 v. med slaktvikter på 15-24 kg. Dorset är ett köttfyllt får, med en välutvecklad ryggmuskulatur, låg fettansättning och slaktkroppen klassar sig bra. Dorsetbaggar korsas ofta med finull vilket ger en utmärkt modertacka, hon ärver samma egenskaper d v s kan fås att lamma året runt. Korsningstackan betäcks med tung köttbagge, t ex texel eller suffok. Avkomman, 3-raskorsningslammen har en snabb tillväxt, god klassning och är lämpliga i vårlamm- och intensiv slaktlammsuppfödning.

Avelsmålen i Sverige är ett funktionellt djur med fokus på produktionsegenskaper, lamning året runt och att förbättra köttansättning och tillväxt utan att försämra maternella produktionsegenskaper och utan att öka födelsevikten.

Seminbaggen Norrby Diopter. Foto Margareta Håård

Översta bilden visar den brittiske seminbaggen Huish 22495.