Funderar du på att importera en ny ras till Sverige?

För att säkerställa att djuren går att stambokföra i Sverige, kontakta Svenska Fåravelsförbundet för en dialog innan beslut tas om att importera en ny ras tas!

Vill man introducera en ny fårras i Sverige som ska stambokföras via Elitlamm Avel behöver man bidra till att ett avelsprogram utformas och blir godkänt, innan det går att starta en stambok och registrera in fåren.

På sidan Regler för registrering av djur i Elitlamm Avel kan man läsa lite mer, samt om kostnad för framtagande av avelsprogram för nya raser.