Leicesterfår

Det svenska Leicesterfåret är ett snabbväxande köttfår som producerar unika vita pälsskinn och härlig gobelängull. Rasen har under årens lopp anpassats bättre till vårt klimat och betesmiljöer samt för produktion av de vita pälsskinnen. Detta innebär att delvis unika ”nordiska” egenskaper som bl.a. enhetligt pälshår av lämplig grovlek och kvalitet för pälsskinnen, håller på att utvecklas.

Källor:
Svenska Leicesterfårföreningen
Avelsprogram för det Svenska Leicesterfåret

Den aktiva avelspopulationen (2022), i landet, omfattar cirka 1000 tackor och drygt 100 baggar fördelade
på 100-tal besättningar. De senaste åren har antalet djur ökat. Genom det samordnade
avelsarbetet, ökar stadigt andelen lamm med den pälshårskvalitet som krävs. Den renrasiga
produktionen är främst inriktad på kombinationen av bra slaktkroppar och vita pälsskinn
samt att producera bra avelsdjur med anlag för prima pälsskinn.

Leicesterfåret avlades fram redan i mitten av 1700-talet i England. Man ville skapa ett medeltungt köttfår med glansig, lång och ganska grov ull. Detta ”leicester longwool-får” har aldrig haft någon stor utbredning men har ofta använts när nya raser skapats, runt om i världen.

Till Sverige infördes de första leicesterfåren tidigt av bl.a. Jonas Alströmer. Importer har då och då gjorts men aldrig i större omfattning. De införda djuren har mest använts till inkorsning för att förbättra den svenska fårstammen. De första större leicesterfårbesättningarna dyker upp först några decennier in på 1900-talet i Östergötland.

I vårt land har unika ”nordiska” egenskaper utvecklats hos det svenska leicesterfåret som ullkvalité och pälshår. Rasen har under årens lopp anpassats bättre till vårt klimat och betesmiljöer. Bland s k renrasiga leicesterfår finns ibland en tendens till smal kroppsform och tunnare ull ibland med mörka färginslag. Detta är en följd av att tidigare inkorsning av lantrasanlag finns i djurets härstamning. Föreningens mål är ren färg och ett medeltungt, köttfylligt djur med harmoniskt kroppsform med minst R i klassning.

På 1980-talet startade en ny fas i utvecklingen av vårt svenska leicesterfår – det vita pälsfåret. Uppfödare började producera pälsskinn av samma typ som gotlandsfårets. Vita pälsskinn för körsnärsändamål är en unik produkt som ingen annan ras kan producera.

Leicestertacka med lamm. Foto Einar de Wit

Avelsmål

Det övergripande målet är att utveckla det Svenska Leicesterfåret till ett vitt,
pälsproducerande medeltungt köttfår. Detta innebär i dagsläget att producera lamm med skinn av ”körsnärskvalitet” med ren vit färg på ett medeltungt, köttfylligt djur med harmoniskt kroppsform med minst R i EUROP-klassningen.

Foto ovan och överst: Britta Wendelius