Gutefår

Gutefåret är ett gammalt svenskt lantrasfår som har de nordeuropeiska kortsvansade fårens särdrag och det härstammar från de Gotländska utegångsfåren.

Källa:
Föreningen Gutefåret
GutefårAkademin
Avelsprogram för Gutefår

Rasen Gutefår har sitt ursprung bland de gotländska utegångsfår som utgjorde en särpräglad del av de ursprungliga svenska lantrasfåren med tidigare stor utbredning över landets södra och mellersta delar. De gotländska utegångsfåren tillhör gruppen nordiska kortsvansfår. Från utegångsfåren har rasen Gotlandsfår utvecklats som en renodlad produktionsras, medan behornade ättlingar till utegångsfåret bevarats som rasen gutefår.

De gotländska lantrasfåren har hållits som husdjur sedan de första jordbrukarna kom till Gotland för ungefär sex tusen år sedan. Från denna ”urpopulation” gotländska behornade utegångsfår härstammar samtliga nu levande gutefår. Rasnamnet gutefår tillkom 1974 med utgångspunkt från gute (=gotlänning) och gotländskt utegångsfår. Samtidigt erkändes de behornade gotländska utegångsfåren officiellt som egen ras.

Till gutefårens särart hör att båda könen är behornade. Svansen är kort och saknar ull på svansspetsen.

Fällen består av både täckhår, bottenull, manhår och dödhår. Färg- och teckenvariationer är vanliga även om gråskalans alla nyanser dominerar.

Tackorna uppvisar goda modersegenskaper. Djuren är härdiga och tillgodogör sig betet även på lågavkastande marker. Fullvuxna baggar väger 70-100 kg medan vikten på fullvuxna tackor är 45-70 kg.

Gutefåren bevaras i två separata genbanker, Föreningen Gutefårets respektive GutefårAkademins.

Foto båda bilderna Pixabay