Resurseffektivisering på gården

För ca ett år sedan gav Jordbruksverket, i samarbete med Svenska Köttföretagen, Hushållningssällskapet i uppdrag att ta fram ett beräkningsverktyg och en rapport om resurseffektivisering på gården. Nu är det klart och finns upplagt på Jordbruksverkets hemsida. Det är ett av delmålen inom referensgruppen klimat & kretslopp.

Kom igång med resurseffektivisering

Materialet består av djurslagsspecifika excelfiler där man kan räkna på sin egen gård, en rapport om resurseffektivisering på gård samt en kortare presentation om resurseffektivitet. Här finns materialet.

Informationsträffar

Hushållningssällskapet och Jordbruksverket bjuder också in till två informationsträffar. Den första är den 23 april och handlar mer allmänt om resurseffektivitet och den andra den 11 maj handlar om hur verktyget kan användas. Båda träffarna är kostnadsfria. Mer information och länkar till anmälan här.

Foto Elof Nilsson