Ni glömmer väl inte att använda verktyget för svensk kvalitetsstandard?

Efterfrågan på svenskt lamm är större än tillgången. Det är en utmaning att möta konkurrensen med importkött och hålla en rimlig lönsamhetsnivå. Lammlyftet har initierat en kvalitetsstandard för en högre köttkvalitet på lamm.

Tio olika kvalitetsparametrar finns identifierade med mål för hur man styr mot förbättrat ätkvalitet såsom mörhet, saftighet och smak.

Gå till Meat Standard Sweden Lamm