16 nov 2016

Nedladdningsbart material om schysst kött

Hos Gård & Djurhälsan finner du broschyrer för utskrift med information om det schyssta svenska köttet. Här finns även föreläsningsmaterial för dig som vill hålla seminarier, föredrag, studiecirklar mm. Föreläsningsmaterialet är är avsett främst för dem som redan har kännedom om svensk djurhållning, som till exempel veterinärer, rådgivare eller företrädare för näringen. Via Gård & Djurhälsan

Gård & Djurhälsan
1 jul 2016

Nötkött och klimat

Fakta om svenska nötkreatur och deras påverkan på klimatet. Under de senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. I den här rapporten har vi samlat fakta om våra nötkreatur och deras klimatpåverkan. Ladda ner

Svenskt Kött
26 maj 2016

Låt naturbetesmarkerna bli en resurs

Naturbetesmarker - en resurs för för får- och lammproduktionen (pdf) ››

Naturbetesmarkerna hör till de artrikaste miljöerna i vårt land. Betande djur är en förutsättning för att dessa marker ska finnas kvar och endast djuren kan förädla betet till mat.

Nu finns ett informationsmaterial om hur naturbeten kan vara en resurs för lantbruksföretagen. Djuren behövs för naturbetesmarkerna, och naturbetesmarkerna kan vara en resurs för djurhållaren.

I tider när betesdjuren blir färre och mer koncentrerade till större besättningar behöver vi tänka nytt för att bevara de värdefulla naturbetesmarkerna. Fyra produktionsrådgivare har nu tagit fram ett rådgivningsmaterial med fakta och tips.

På Jordbruksverkets hemsida finns även länkar till broschyrer om andra djurslag
Jordbruksverket: Låt naturbetesmarkerna bli en resurs ››

alt

Länsstyrelsen Västra Götaland: Annelie Carlsson, Alfred Akersten, Karin Hante
Jordbruksverket
27 feb 2016

Om kött och klimat

Hämta artikel

LRF
LRF
28 maj 2015

Hållbart jordbruk behöver kossan

Hela artikeln på Svenskt Kötts hemsida

Svenskt Kött
28 maj 2015

Svenskt kött har låg klimatpåverkan

Läs artikel

Maria Forshufvud
Svenskt Kött
13 dec 2013

Rapport om svenskt kött 2013

Hämta rapporten (pdf)

Rapporten är tänkt att fungera som en källa till fakta om svenskt kött. I rapporten berättar Svenskt Kött om varför ursprungsmärkning är viktigt och om vad som kännetecknar svenskt kött.

Mer information om rapporten på Svenskt Kötts hemsida

Karin Aase, Annika Hamrud, Ann-Helen Meyer von Bremen, Anna K Sjögren
Svenskt Kött
8 okt 2013

How to fight desertification and reverse climate change

Video

Allan Savory
TED
29 jan 2013

10 siffror om kött och klimat

Öppna pdf

Hilda Runsten
LRF
29 jan 2013

Frågor och svar om kött och klimat

Öppna pdf

Hilda Runsten
LRF
29 jan 2013

Köttskatten gynnar plågsam djuruppfödning

Läs på DNs hemsida

Per Jensen
DN debatt
29 nov 2011

Kött och klimat

Öppna pdf

Hilda Runsten
LRF
7 maj 2010

Nyttigare kött – rikare miljö

Artikel

Ingemar Zachrisson
Fårskötsel, nr 3 2010
21 aug 2009

Lantbrukets djur i en föränderlig miljö – översikt över den svenska djurhållningens beroende av och inverkan på klimat och miljö

Via Epsilon, SLU

Jenny Lundström, Ann Albihn, Gunnela Gustafson, Jan Bertilsson, Lotta Rydhmer, Ulf Magnusson
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap i samarbete med SVA