#29 Fårpodden: Leva med resistens

Det har hänt en del sedan vi senast gjorde en podd om parasiter och resistensläget. Läget är fortfarande bra i Sverige jämfört med andra fårländer, men parasiter som är resistenta mot avmaskningsmedel har blivit vanligare. Denna podd handlar om vad som händer när resistenta parasiter upptäcks i en besättning och hur vi kan leva med dem. Vi har också pratat med två fårbönder om årets betessläpp och deras betes- och parasitstrategier, en i söder och en i norr.

  • Karin Kristoffersson i södra Halland berättar för Anna om gårdens betesstrategier, hur de förnyar sina vallar och sår grönfoder utan att plöja och om längtan efter regn.
  • Josefin Lundberg bor i södra Norrbotten där betessläpp normalt ligger en och en halv månad senare än hos Karin, men i år var fåren ute ovanligt tidigt. Josefin var noga när hon kollade parasitstatus före betessläpp, och det tackar hon sin lyckliga stjärna för. Titti intervjade Josefin.
  • Einar har samlat Jonas Karlsson och Malin Bernhard för att diskutera den resistensundersökning som gjorts på Jonas gård och hur livet kommer att bli framöver när resistens har konstaterats i besättningen. Vi får veta hur en resistensundersökning går till och lite om den senaste studien av resistensläget i landet.
  • Allan Hägg Grönborg är veterinär och samordnare för djurslaget Får inom Distriktsveterinärerna. Han höll en föreläsning vid årets Lammriksdag som väckte hopp, nyfikenhet och entusiasm och Einar haffade honom omgående för en intervju. Allan berättar hur vi kan göra våra får motståndskraftiga och till och med resistenta mot parasiterna, så att de klarar smitta utan att blir sjuka. Om att bekämpa mag/tarmparasiterna med avel!

Välkommen till Fårpodden!

Länkar

#16 Fårpodden om parasiter, resistenta parasiter och betesplanering
Råd vid misstänkt eller konstaterad resistens mot avmaskningsmedel
Resistensundersökning 2022
Karantänsrekommendationer
Parasiter i Gård & Djurhälsans kunskapsbank
Parasiter i Kunskapsbasen
Fårbranschens gemensamma riktlinjer mot avmaskningsmedels-resistenta parasiter

Kontakt

Kontakta gärna Fårpoddens redaktion, hälsar AnnaEinar och Titti.

Fårpodden finns också på SoundcloudiTunes och andra ställen där poddar finns.