#18 Fårpodden: Vågar man satsa på lamm?

Med ett avräkningspris som ligger stadigt högt och en marknad som suktar efter mer svenskt lamm ställer vi frågan om det nu är läge att satsa på lammproduktion.

  • Elisabeth Svensson, CR, kommunikationsmanager och inköpare på HKScan samtalar med Einar om orsakerna bakom det höga avräkningspriset, vad hon tror om framtiden och vad lammbönder ska göra om Elisabeth får välja.
  • Victoria Östlund är nöt- och lammansvarig på LRF Kött som är LRFs branschavdelning med syfte att öka de svenska köttproducenternas lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt. Victoria intervjuas av Titti Strömne om lammarknaden, Brexit och andra frågor som påverkar svensk lammproduktion.

Länkar
Digitala ERFA-träffar
LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka
Meat Standard Sweden lamm (Lammlyftets verktyg)
Äldre avsnitt av Fårpodden

Kontakta gärna Fårpoddens redaktion, hälsar AnnaEinar och Titti.

Foto Einar de Wit