Visualisering av ekonomisk information

Petra Gunnarsdotter gör sitt examensarbete på Linköpings universitet inom informationsvisualisering och användarvänlighet, där hon i samarbete med NIB programmering och Agrosolution AB utvecklar ett ekonomiskt analysprogram för lantbruksrådgivare.

I examensarbetet ingår en studie om visualisering av ekonomisk information för rådgivare och lantbrukare. Petra är tacksam för medverkan genom att svara på denna enkät.

Enkäten är uppdelad i två sektioner, en för driftsgrensanalys och en för visualisering av nyckeltal. I varje sektion finns samma frågor för alla visualiseringarna, där du ska ranka visualiseringarna. Det är okej att titta på alla visualiseringar i sektionen och sedan fylla i frågorna.

Enkäten tar ca 10 min och deltagandet sparas anonymt. Enkäten är öppen till den 4 april.

Frågor? Höra av dig till Petra