Hatten av för Värmland …

veckobrev

17 november 2017 | … och för Värmlänningarna och deras får!

Statistik från SJV visar att rovdjurslänet Värmland vänt trenden med minskning av antalet får de två sista åren. En ökning på 23,6 % på 2 år! Att få siffror på ett så positivt resultat är roligt, det visar att det går! Det finns lärdomar som vi måste utnyttja här. Exempel på faktorer som bidragit är projektet där Länsstyrelsen, Värmlands Läns Fåravelsförening och Hushållningssällskapet jobbat tillsammans för att lyfta lammnäringen och Fårfest i Kil som genererar massvis med positiv energi. Ulf kommer att berätta mer från från den värmländska horisonten i Fårskötsel.

Marknadskampanjen som genomförts i höst under parollen #höstlamm har utvärderats i samband med ett möte under veckan. Tyvärr fanns ingen representant för handeln med vid mötet, men vi kunde ändå konstatera att kampanjen gått relativt väl. Slaktvolymen ökade under dessa veckor och handeln fick de volymer de beställde. Vi i SF men kanske främst Svenskt Kött, Svenskmärkning, LRF, HKScan och KLS Ugglarps var aktiva under perioden och spridde allt från artiklar till recepttävlingar rörande lamm under perioden. Kampanjen genererade även positiva konsumentmöten i sociala medier.

Vi planerar nu för att göra något liknande till nästa höst men i utökad form. Mer engagemang och mer tid för planering av kampanj kommer att ge ett ännu bättre resultat nästa gång.

Magnus J har även deltagit i ett styrgruppsmöte för Lammlyftet. Projektet rullar på enligt plan. Intervjuer på ett 10-tal gårdar har gjorts rörande rutiner av skötseln av djur inför slakt. Hur urval av lamm görs inför slakt verkar se någorlunda lika ut. Däremot varierar det vilka hänsyn och kunskaper vi som producenter tar och har för att leverera ett djur med bästa ätkvalitet. Här ser vi med spänning fram emot sammanställning och konstruktiva råd.

På ett liknande sätt jobbas det även inom slakten. En kartläggning pågår av hur hanteringen ser ut, vilka hänsyn man tar till ätkvalitet och vilka punkter som kan vara kritiska och bör beaktas. Mer spännande information kommer vart efter projektet fortlöper.

Journalist och fotograf från Svenska Dagbladet har gästat Claudia för att prata får och ull. De intervjuade, filmade, fotade och kelade med får i nästan 4 timmar, uppriktigt intresserade av dessa ämnen och var så pålästa att kunskapsutbyte kunde ske åt båda håll. Hur kul är inte det!

Elitlammgruppen som består av representanter från Elitlamm AB, SFs styrelse och Elitlamms användarsupport har mötts i Halmstad. Vi brukar träffas en gång om året och under dessa möten ska pågående arbeten stämmas av, framtida planeras och mer långsiktiga visioner och strategier diskuteras. Vi hade givande och trevliga dagar och är nu på väg hem nytankade med entusiasm och hopp om framtiden.

Skulle du kunna tänka dig att ingå i en mindre referensgrupp som hjälper till att utveckla Elilamm? Främst genom att bidra med praktiska erfarenheter från arbetet med fåren. Nya idéer och erfarenheter från arbetet i programmet välkomnas såklart också. Hör av dig till Elof, så berättar han mer!

Ni har väl sett Hanna Nilssons bilder från studieresan till Frankrike som arrangerades i oktober? Bilderna ligger i hemsidans bildspel (se Startsidan med flera). Tack Hanna för att du delar med dig av glimtar från får-Frankrike!

ElammoteHalmstad2

ElammoteHalmstad1

Elitlammgruppen diskuterar hur vi kan hjälpa Elitlamms användare att lyfta mot högre höjder. Foto Anna Bergström

Sammanställt av Anna