Framtidens fårbönder och planetskötare

veckobrev

16 februari 2018 | Vad kan vi tillsammans inom svensk fårnäring göra för att nå ut till fler ungdomar?

Det är en fråga som vi vill samarbeta med distrikt och medlemmar runt. Fårnäringen behöver nästa generation lammbönder och det finns ungdomar som vill veta mer om fårskötsel, både teoretiskt och praktiskt. Om vi kan erbjuda praktikplatser och möten mellan unga och aktiva fårbönder tror vi att fler kommer att intressera sig för lamm och får, som är en bransch med stort ”godwill-kapital”. Mer information går ut till distrikten, som vi hoppas ska utgöra lokala nav i ett nätverk. Kontakta ditt distrikt om du vill veta mer! Ulf och Gudrun håller samman på förbundsnivå.

På Facebook finns en sluten grupp vid namn Ordförandegruppen Svenska Fåravelsförbundet. Vi tänker att denna grupp skulle kunna användas för att underlätta kontakter och diskussioner både distrikten emellan och mellan förbundsstyrelse och distrikt. Men vi behöver bli fler i gruppen och hälsar nu ALLA i distriktens styrelser välkommen till gruppen. Är du styrelseledamot men inte redan medlem? Sök upp Ordförandegruppen Svenska Fåravelsförbundet och säg att du vill vara med! Ta gärna upp detta med nya och gamla styrelsemedlemmar i samband med era årsmöten.

Möte rörande framtagande av livtackor till produktionsbesättningar. Svenska Köttföretagen har presenterat en preliminär projektplan, som vi opponerat på i veckan. De går nu vidare och söker finansiering till ett projekt som ska definiera vilka egenskaper hos en livtacka som borgar för god hållbarhet i produktionsavel. Vidare ska en uppfödarmanual tas fram. Sist, och viktigast: matchmaking mellan köpare och säljare.

Vad säger de stora aktörerna inom detaljhandeln om svenskt lamm? Vi har tillsammans med LRF Kött träffat en av dem för att tala om deras syn på svenskt lamm, och om vad som ytterligare kan göras för att lyfta både volymen och värdet. Klart är att svenskt lamm efterfrågas av konsumenter och att det ses som en premiumprodukt. Men samtidigt blir det köpmotstånd på vissa detaljer, till exempel lammfilé där den svenska blir för dyr i konsumentens ögon. Försäljningen av ekologiskt lamm har minskat något, många kunder ser för liten skillnad mellan ekologiska och konventionellt uppfödda svenska lamm. Svenskt ursprung, eller ännu hellre ett regionalt ursprung, efterfrågas däremot allt mer.

Förberedelserna inför FÅRälskad består i allt från ulltvätt till Ullbiblioteket, som vi nu börjar bli väldigt nyfikna på att få se, till detaljarbete runt B2B-mötet och slutklippning av filmerna. Filmerna ska vara lagom långa och lagom många, men det är inte helt lätt när det finns så mycket bra råmaterial. Anmälningarna till affärsmötet om ull (B2B) ser lovande ut och vi ser med spänning fram emot denna ullhändelse.

Vi har haft ett möte med en kontrollansvarig vid en Länsstyrelse i syfte att definiera områden som kan förbättras i kontakten mellan fårbönder och myndigheten. Ett arbete som ingår i Handlingsplan Lamm. Detta möte gav dock inte så mycket matnyttigt att ta med hem. Åtminstone denna länsstyrelse upplever överlag lammbönderna som väldigt ordningsamma och behovet av förändringar som litet. Detta är ett gott betyg till Gotlands lammbönder! Har DU tankar om hur kontakten med kontrollinstanserna kan bli enklare och bättre så är Elof idel öra.

Örebro Länsfåravelsförening är delaktig i en arbetsgrupp om grön infrastruktur i länsstyrelsens regi som möttes under veckan för att arbeta med en remiss. Gudrun rapporterar att ”Vi var inte helt överens om det som stod i remissen, men att gräsmarker ska värnas och att betande djur ska gynnas var vi helt överens om!”.

tillbete
På väg till jobbet att värna gräsmarker. Foto Gudrun Haglund Eriksson

Kurser för fårbönder är ett material som togs fram för några år sedan för att inspirera och hjälpa distrikten på traven att arrangera kurser och aktiviteter. Vi ska ta fram en ny version av detta smörgåsbord, ta bort inaktuella uppgifter och fylla på med nya förslag till aktiviteter och kurser. Har ni några tips på saker som borde vara med? Något ni ordnat i ert distrikt som var lyckat, eller upplägg ni skulle vilja få hjälp att strukturera. Kom gärna med synpunkter och inspel till Anna eller Britta.

Har du inte hunnit lyssa på Får-podden så blir det kanske tid under helgen? Glöm inte att berätta vad du tyckte.

Trevlig helg önskar SF!

nextgeneration
Nästa generations fårbonde lagar mat från grunden. Foto Magnus Jönsson

syskonbarn
Syskonbarn på sportlov ger även hopp om en ny generation värmländska fårskötare. Foto Ulf Ekholm

bryrmig
Inom LRF har nu arbetet inför årets val startats upp. Aktiviteter kommer att anordnas under våren och budskapet att lantbruket och landsbygden är avgörande för Jobben, Maten och Klimatet ska nötas in. Enligt expertertisen har vi ett guldläge – närodlat och närproducerat med ett tydligt ursprung ligger helt rätt i tiden.

Sammanställt av Anna