F som i Får

veckobrev

23 februari 2018 | Fjärde fredagen i februari handlar det om fårforskning, förfärliga sjukdomar, Facebookgruppen för förtroendevalda, Första lammhjälpen och flunsaepidemin.

Vi planerar att träffa Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) för att diskutera vilken forskning vi tycker ska prioriteras. Ni medlemmar får mycket gärna höra av er om ni har tankar och idéer om vad som behöver forskas på om får. Stort eller smått har ingen betydelse.

Möte med Svenska Köttföretagen för en avstämning av de projekt som är igång runt om i Sverige. En ökad produktion är målet för många av dessa och statistiken visar nu att det går åt rätt håll – produktionen har ökat och ökar. Framgent kommer mer energi riktas mot att vi även ska klara att möta krav på jämnare och högre kvalitet.

Att importera livdjur har blivit vanligare och det innebär ett visst hot mot vårt goda smittskyddsläge. SF förspråkar i första hand att genetik tas in via sperma eller embryo, men i de fall livdjursimport är enda alternativet är det viktigt att de riktlinjer som branschen enats om följs. Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) hjälper de som importerar att göra det med största möjliga säkerhet. Det räcker att helt kort läsa på om de sjukdomar som SDS listar som aktuella för att inse hur oerhört dyrt, jobbigt och tråkigt det skulle bli för svensk fårnäring att drabbas. Följ SDS rekommendationer vid import! Gör det av respekt för era kollegor, och av omsorg om djuren.

Överföring av slaktresultat till Elitlamm påverkas av av den skärpta lagen runt personuppgifter (GPDR). Slakterier ansluta till Svenska Köttföretagen kommer med anledning av detta behöva sina kunders godkännande för att kunna fortsätta föra över slaktresultat till Elitlamm, när den nya lagen träder i kraft i maj 2018. Detta påverkar också slakteriernas möjligheter att samla data för statistik och forskning. Viktigt alltså att alla som får frågan tar ställning och lämnar sitt eventuella godkännande.

Kolla så snyggt ullbiblioteket blev! Kommer att finnas att se och känna på i vår monter på Fårfest i Kil, och läs mer om Ullbiblioteket i nästa Fårskötsel.

Ullbibliotek
Foto Claudia Dillmann

Påminner om Ordförandegruppen Svenska Fåravelsförbundet – en sluten grupp för SFs förtroendevalda. Jag skrev om gruppen förra veckan men hade då missat att gruppen låg som Hemlig och alltså inte gick att söka upp. Nu är detta åtgärdat! Är du styrelseledamot i en distriktsförening men inte redan medlem? Sök upp Ordförandegruppen Svenska Fåravelsförbundet och gå med. Var inte blyga för att starta upp diskussioner.

pudel
Gör en pudel. Det var inte meningen att luras. Foto Pixabay

Styrelsemöte med Gård & Djurhälsan. Årsredovisning för 2017 och verksamhetsplan för 2018 gicks igenom. Bolaget har utvecklats starkt och uppvisar ett ekonomiskt resultat strax över budget för 2017.

Maria har träffat förbundets revisor och förtroenderevisor för diskussion runt årsbokslut för 2017. Bokslutet är nu godkänt av våra revisorer och på väg ut för att få styrelsens underskrifter.

Betalningspåminnelser till medlemmar som ännu inte betalat sin medlemsavgift går ut under kommande vecka. Vi vill ogärna förlora någon av er och hoppas att ni vill fortsätta delta i och stödja SFs arbete att skapa goda villkor för fårhållning i hela Sverige. Och att ni vill fortsätta att hålla får förstås. Alla lamm behövs.

Hemsidan tipsar om Första lammhjälpen. Tre enkla filmer som Gård & Djurhälsan har tagit fram i ett projekt finansierat av Jordbruksverket. Repetera och lär om risklamm, sondmatning av lamm och nedkylda lamm.

Denna vecka har delar av SFs styrelse, och säkert också många av er läsare varit sjuka. Krya på er! Ingefära, poddar och vila rekommenderas.

Fin helg önskar SF!

arsmote1
Bild från årsmöte i Västmanlands Läns Fåravelsförening. Margareta Källberg tilldelas diplom för uppfödning av seminbaggen Kärrbo Yngvar. Församlingen konstaterar att Margaretas uppfödning ligger bakom inte mindre än tre av de fyra baggar vars ägare eller uppfödare fick diplom under mötet. En imponerande gärning. Läs reportage på distriktets sida. Foto Britta Wendelius

SkinnSMpublik
Lite avundsjuk på er som får frottera er med gräddan av Sveriges pälsras-skinn under helgens Skinn-SM i Tranås. Lycka till alla ni som deltar! May the best pelts win. Foto Karin Wennås

ny
Sist men inte minst, fredagsmys i Ulfs fårhus. Foto Ulf Ekholm

Sammanställt av Anna