Både digitala och analoga lösningar

veckobrev

31 maj 2019 | Stöd för att hålla koll på lammens tillväxt på gång och lättare att få kontakt med en riktigt duktig fårveterinär, var man än bor.

Vi har tillsammans med LRF Kött, Svenskt Kött, HKScan, Gård & Djurhälsan och Lammproducenterna haft en uppföljning av mötet vi tidigare hade med HKScan (se förra veckans veckobrev). Mötets tema var hur vi får fart på produktionen, bättre uppföljning och hur kan vi sätta mål så att få fler lamm levereras vid rätt tidpunkt, både enligt anmälan och när lammet är färdigt. Att lyckas bättre där skulle innebära bättre lönsamhet för alla, inte minst bonden. Målet är att ta fram enkelt informationsmaterial och kalkyler som kan underlätta jobbet för lammproducenten. Vi kommer att lansera #kollpålammen där vi gemensamt med de övriga aktörerna sprider budskapet i våra egna led. Se detta som förhandsinformation, mer kommer.

Gård & Djurhälsan har har inlett ett samarbete med First Vet, som nu gör det möjligt att träffa en veterinär online. Tjänsten kommer att bemannas av Gård & Djurhälsans veterinärer och målet är att på ett effektivt sätt tillgängliggöra veterinär rådgivning till fler, i en tid då bristen på specialkompetens blir allt tydligare. Möte med veterinär via videosamtal innebär möjligheten att på distans göra enklare medicinska bedömningar, och djurägaren får råd om egenvård, samt vid behov hänvisning till fysiskt gårdsbesök eller Gård & Djurhälsans rådgivningsprogram.

serie_onlinevet
Britta och Stjärnbäck Ebba som hade stukat kotleden i högra bakbenet har varit testpatrull för First Vet för får. Fårhälsoveterinären Ulrika König studerade Ebba ”live”, det vill säga Ebba rörde sig i fårhuset och film streamades till veterinären via Brittas telefon. Veterinären kunde se tackan i rörelse, diskutera symptomen och ge råd om lämplig åtgärd på distans, allt via ett ansikte-till-ansikte-samtal. Senare följdes utvecklingen upp med ytterligare ett samtal, ett ”återbesök”. Britta tror på upplägget:
– Jag upplevde tekniken som enkel och lätt att använda och var glad över att slippa ta ut veterinär, men ändå kunna få en veterinärs syn på problemet. Min reflektion är att det här är en bra väg att gå för att få råd i vissa fall, veterinären kan avgöra om det krävs fysiskt besök eller om diagnos kan ställas och behandling sättas in direkt.

Bilderna är från detta skarpa testfall. Foto Britta Wendelius

I onsdags hölls det tredje av Gröna möten om Det digitala djuret, denna gång i Göteborg. Digitalisering av köttkedjan i Sverige – möjligheter och hinder, var dagens rubrik. Mötets syfte var att utreda hur en digitalisering av köttkedjan skulle kunna utformas och praktiskt fungera i Sverige. Även att kartlägga de olika aktörernas behov och krav på informationsflöde genom köttkedjan, hur informationen kan delas, frågor kring nyttjande och rättigheter till data och de tekniska krav som ställs för att få ett sådant system att fungera optimalt. Intressanta idéer och tankar, som går ut på att ha koll på hela kedjan digitalt i så kallade blockkedjor. Med den här tekniken att spara i kedjor blir det svårt eller omöjligt att fuska med till exempel ursprung.

digitaladjuret3
Foto Thomas Eriksson

Reportage från förra Gröna möten/Det digitala djuret, det som handlade om hur vi kan skapa en effektiv och konsumentdriven köttproduktion med hjälp av digitala lösningar, finns att läsa på hemsidan.

Vårt bokmärke om ullens fina egenskaper finns nu som pdf att hämta på hemsidan, kan skrivas ut eller tryckas. Använd det som det är, eller använd bara argumenten för att göra ett ett eget bokmärke, etikett eller vad som behövs i marknadsföringen.

Stiftelsen för Svensk Fårforskning har fått finansiell råd- och fortbildning genom ett möte som Swedbank som förvaltar stiftelsens pengar höll under veckan. Stiftelsens ordförande Claudia deltog och lärde sig en del nytt om konjukturer, läget på börsen, kronans ställning med mera.

Jordbruksverket vill införa en kontrollavgift för seminanläggningingar och vi har skickat in ett ”svar till tidigt samråd” där vi framför våra motargument. Förslaget skulle innebära avsevärda kostnadsökningar, särskilt för mindre verksamheter som vår, vars verksamhet bara pågår under en månad varje år. Förslaget innebär enligt oss ingen förenkling för näringen och förbättrar inte smittskyddet. Varje åtgärd som försvårar och fördyrar seminverksamheten med får innebär en försämring av smittskyddsläget i en tid när näringen brottas med problem med spridning av resistenta parasiter och nya sjukdomar, anser vi. Vi hoppas att Jordbruksverket lyssnar.

Inga fårprojekt bland de som beviljades pengar från Jordbruksverket till studier för bättre djurvälfärd. Vilka projekt som fick pengar och vad fårprojekten handlade om kan läsas här.

Något som inte hotar våra får, men som kan komma att beröra oss på andra sätt är den afrikanska svinpesten. Den kommer allt närmre våra gränser. Konsekvenserna kan bli stora för svensk grisnäring, med stort lidande för både vilda och tama grisar. Sjukdomen sprids mellan djur, men också via matrester med kött. Skinkmackan kan alltså bli en smittspridare, likaså rester vid grillning om de inte tas om hand ordentligt. Lär barn, vänner och bekanta att inte slänga mat i naturen. Ta med mat och rester hem så att vi inte bidrar till en eventuell smittspridning. Här finns Jordbruksverkets frågor och svar om afrikansk svinpest.

På måndag går fakturor ut till de ca 700 Elitlammsanvändare som har junifakturering. Fakturan landar i eposten, håll utkik.

Protokoll för styrelsemöte nr 195 är klart, sammanfattning på väg till lokal- och rasföreningar.

avrundar
Vi avrundar veckan med en solnedgång. Gotland måste vara bäst på solnedgångar, i alla fall om man ska döma av SFs veckobrev. Foto Elof Nilsson

Trevlig helg önskar SF!

Om veckobrevet denna vecka handlade ovanligt mycket om digitala lösningar, så präglas rapporterna från fältet mest av analoga angreppssätt.

vovven
Ulfs analoga boskapsvaktare som alltid är i vägen. Motar både rovdjur och husses framfart. Foto Ulf Ekholm

serie_stangsel
Einar, som på riktigt tycker att bygga staket är det roligaste som finns, berättar om veckans staketprojekt. För första gången i sitt bondeliv har han svetsat hörnkonstruktioner:
Under några dagar har vi byggt en ny fålla hos en granne. Betet har inte använts på över 30 år och var fullständigt igenväxt med lövsly, men nu är det röjt. En av anledningarna till att det inte har betats är att det är ovanligt knepigt att bygga stängsel här. Men ju knepigare det är, ju roligare är det ju! Berg i dagen på många ställen, bland annat i fyra hörn. En bergsprängare borrade ett antal hål i berget där vi körde ner galvade järnrör som stolpar, som kompletterades med svetsade stävor. Det blev bra och betesdjuren har redan släppts på. Nu har vi räddat en liten bit biologisk mångfald åt Sverige, konstaterar en nöjd bonde. Foto ovan och nedan Einar de Wit

klart_stangsel

ax
Rågen är redan i ax på Gotland. Nästa vecka börjar vallskörden och Elof har lovat skicka maskinbilder alla kategorierr. Med gräs som bakgrund naturligtvis. Foto Elof Nilsson

skinnriket2019b
Från Skinnrikets skinnmässa på Gotland som i år hade rekordmånga skinn till bedömning. Foto Elof Nilsson

skinnriket2019
Rommunds blev årets besättning, en poäng före Nobells. Grattis! Foto Elof Nilsson

beteslamm
Team Nilsson/Fyrenius har tillverkat en tacka med två lamm som nu finns på en utställning som kallas Naturum i Vamlingbo på södra Gotland. De står som symbol för den biologiska mångfald som bonden tillsammans med sina betesdjur skapar. Foto Elof Nilsson

beteslamm2
För den som är nyfiken på konstruktionen avslöjar vi allt. Foto Elof Nilsson

Sammanställt av Anna