Gott hopp om fler lamm nästa år

veckobrev

18 oktober 2019 | Färre får, men vi jobbar oss tillbaka, visar Jordbruksverkets nya statistik. På Alebäck jobbas det intensivt för oss som seminerar. Och ull + mode = sant.

Årets seminbaggar har fått sina porträtt tagna och seminkatalogen är uppdaterad.

Från Alebäck får vi just rapport om att man idag fått sperma från fem av de sex baggarna. Sedan återstår att se om den sperma som höll tillräckligt god kvalitet för frysning också klarar kontrollen efter frysning. Men det ser bra ut inför nästa vecka. Det rullar på efter samma mönster som tidigare år, och när baggarna lärt sig vad som förväntas går allt lättare. En håller fortfarande på sig, men det brukar lösa sig. Tänk dock på att ange reservbaggar i era beställningar ifall ifall, eller om doserna från någon bagge tar slut.

På onsdag ska seminbeställningarna vara inlevererade. Missa inte det!

Presslunchen i tisdags var jättespännande och det känns så roligt att pressen, i detta fall Damernas Värld, Café, King samt en frilansjournalist som skriver för flera ”modetidningar”, är så intresserade av just ull och får. Matilda Andersson var också med, och även Tomas Olsson som har levererat ullen till Filippa K och Röjks tröjor. Det blev en hel del prat om djurvälfärd, miljö och klimatavtryck, och så förstås ull och fårklippning. Så himla kul att kunna visa både med bilder och vår folder Ull och Skinn hur det går till i verkligheten när man skördar ull. Nu får vi se om det kommer några reportage och artiklar i kölvattnet efter detta. Håll utkik ni som läser dessa magasin och tidningar!

MatildaA
Matilda Andersson från Svenska Fårklipparförbundet visar ullprover för intresserade modejournalister. Foto Claudia Dillmann

Om Får och Foder är namnets som valts för foderplaneringskurserna som ska hållas under vintern runt hela landet. Med underrubriken Kompetensutveckling Foderplanering för Får och Lammproducenter. Första kurserna planeras till vecka 47 och 48. Det kommer mer om detta i nästa Fårskötsel, som utkommer vecka 45.

Jordbruksverkets årliga statistik från juni-räkningen har publicerats. Bland fåren har såväl tackor som baggar minskat men minskningen är störst för lamm, vilket inte är förvånande då många tackor inte betäcktes efter förra årets torra sommar. Totalt sett har antalet får minskat med uppskattningsvis 6,5 procent. Även antalet företag med får minskar. Efter att ha varit över 9 000 företag sedan 2015, så finns det nu uppskattningsvis 8 500 företag med får. I december var antalet fårföretag nästan nere på 8000, så knappt hälften av de fårbönder som avvecklade förra hösten har kommit åter.

image003
Bild Jordbruksverket

Detta bekräftar känslan vi haft att många som tog en paus förra hösten har startat upp igen. Fårklipparna tycker sig märka att det läggs på fler rekryteringsdjur i år, vilket är mycket positivt. Det finns hopp för att vi ska kunna komma igen efter prövningarna som 2018 bjöd oss.

Referensgruppen för djurskydd har haft möte hos Jordbruksverket. Diskussionerna gällde bland annat körtider för djurtransporter och framtidens djurskydd, det sistnämnda är ett pågående projekt. Vilka områden som det är viktigt att man jobbar med framledes prioriterades och bland dessa finns hot och våld mot lantbrukare, bristen på veterinärer, kommande djurskyddslagstiftning, hur forskningen ska komma näringen tillgodo, Livsmedelsverket och slaktvägledning. Allt utifrån perspektivet djurskydd.

Även Jordbruksverkets referensgrupp för smittskydd har sammanträtt.

  • Jordbruksverket gör just nu ett omtag när det gäller djursjukdata, alltså databasen dit veterinärer rapporterar. En studie ska göras.
  • AHL (Animal Health Law) är en djurhälsoförordning från EU som ska implementeras 2021. Den har karaktären av en ramlag och ska ge en mer enhetlig lagstiftning och tillämpning. Mycket arbete kommer att behöva göras från Jordbruksverkets sida under 2020. Förordningen berör inte bara professionella aktörer utan även de som håller djur för sällskap och hobby.
  • En ny förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska börja tillämpas den 14 december 2019. Arbete pågår med att ändra lagar och förordningar. Arbetet ska vara klart 2020, men de mest akuta förordningsförändringarna beräknas vara på plats den 14 december 2019. Jordbruksverket publicerar nya förordningar efter hand som de blir beslutade.
  • Dagen avslutades med ett arbete om smittskydd och civilt försvar, och vad som kan göras för att säkerställa bra djurhälsa och minska behov av läkemedel och veterinärvård i en händelse av höjd beredskap.

För att utveckla våra skattningar av hur mycket ull av olika typer som produceras, skulle vi behöva mer data över vad olika ull väger. Har ni lust att passa på, nu när klippsäsongen är i full gång, att väga några fällar så tas dessa fakta tacksamt emot. Sortera bort buk och lårullen och väg en eller flera fällar. Viktigt att ange ras och ålder på djuret som klippts, eftersom vi undrar vad olika rasers ull väger samt hur mycket lammens respektive vuxna fårs fällar väger i genomsnitt. Rapportera till Claudia. Tackar på förhand.

Antibiotikaförsäljningen till djur fortsätter att minska. Sverige ligger lägst inom EU, men Norge och Island är ännu vassare. Så har det sett ut även tidigare, men nytt är att några EU-länder gjort stora framsteg. Tyskland och Nederländerna till exempel har minskat försäljningen med cirka 60 procent sedan 2011. Cypern, Italien och Spanien ligger fortsatt i topp när det gäller försäljning av antibiotika till djur.

Vi har deltagit i extrainsatt styrelsemöte med Svenskt Kött i veckan med fokus på strategiarbete.

Svenskt Kött konstaterar i sitt senaste nyhetsbrev att färsk statistik över vad svenskar äter visar att vi äter mer godis, mer läsk, mer snacks och mindre grönsaker. Ja ni fattar, svenskarna orkar inte mer klimatsnack utan har retirerat till tröstätande av tomma kalorier. ”Kanske är det så att vi lägger lite för mycket tid på att sila mygg och svälja kameler? Problemet är inte att det råder brist på information till konsument, utan snarare att den kommunikation som finns varken sker på mottagarens villkor eller får konsument att göra bättre val”, skriver Svenskt Kötts VD Isabel Moretti. Köttkonsumtionen minskar också, men man äter en större andel svenskt kött.

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen är namnet på en rapport som Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) publicerat. Detta är en delrapport som belyser möjligheterna och förutsättningarna för en anpassning av svenskt jordbruk för att uppnå klimatmålen samtidigt som samhällets behov av livsmedel tillgodoses. Enligt rapporten är svensk djurhållning mycket klimateffektiv och vårt jordbruk kan öka inlagringen av kol till upp mot 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år 2045, bland annat genom att hålla marken bevuxen större delen av året. Kort sammanfattning och länk för vidare läsning här.

Söker man ersättning för extra djuromsorg för får gäller det att senast den 1 november göra en foderinventering, låta göra en foderanalys och beräkna foderstater.

foderanalys
Foto Elof Nilsson

Odlat egen spannmål? Gård & Djurhälsan har en ny artikel om hur man kollar kvaliteten, både den hygieniska och nutritionella, på egenodlad spannmål som man skall använda till sina djur, eller om man ska köpa av sin granne.

Det blir jättefin uppslutning till årets ordförandekonferens den 26 oktober i Ulfsunda. Nästan alla lokalföreningar kommer, och sju av tretton rasföreningar. Vi ser fram emot att ses!

Trevlig helg önskar SF!

Klippning

Ullsortering
Tre proffsklippare, tre man som sorterar och packar ull, bonden själv som far omkring som en skållad råtta för att se till att det alltid finns djur framme och få undan ullen. Och inne i huset hustrun, som jobbar heltid för att förse alla med närande mat och fika. Det går åt många kalorier för att klippa 700 djur på knappt två dagar, men det är årets roligaste dagar! Foto Einar de Wit

movingfloor
Out of topic, men det finns väl alltid någon som gillar grisar? Elof träffade grisar som bor i modernt hus med konceptet moving floor. Foto Elof Nilsson

vykortwhite
De vita fåren är på väg till hemmanära beten för att snart stallas in. Foto Gudrun Haglund Eriksson

vykortgrey
De grå ska ”synkas” inför seminering. Foto Gudrun Haglund Eriksson

stillgreen
Ön i Östersjön är fortfarande grön. Foto Elof Nilsson

Sammanställt av Anna